Navigácia

Obsah

Pripomienka 160. výročia narodenia T. Vansovej

Typ: ostatné | Podujatia
Dňa 23.4.2017 sa členovia MO MS v Tisovci zúčastnili pripomienky 160. výročia narodenia Terézie Vansovej v Rimavskej Píle. Program začal slávnostnými bohoslužbami v evanjelickom kostole, ktoré boli spojené s vystúpením spevokolu zo Zvolenskej Slatiny, rodiska T. Vansovej.

Pri pamätníku T. Vansovej sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov a kvetov. V kultúrnom dome pripomienka pokračovala krátkym kultúrnym programom, v ktorom ženy z obce pripomenuli páračky, ktoré v čase pôsobenia Vansovcov v Rimavskej Píle prebiehali aj v tamojšej evanjelickej fare. O živote a činnosti T. Vansovej hovorila Mgr. Monika Koncošová. Spoločne sme v tento deň vzdali úctu významnej spisovateľke, osobnosti, žene, ktorá, ako sama napísala, nikdy nechcela byť stredobodom vesmíru, a keď už, tak jej stačilo, že by v ňom mohla byť so svojimi rodičmi, súrodencami, manželom, deťmi a ľuďmi, ktorí jej vstúpia do života. A takou aj napokon bola...

Niekoľko faktov z jej života:

Terézia Vansová sa narodila spolu s bratom, dvojčaťom Ďurkom ako siedme dieťa evanjelického farára Samuela Medveckého a jeho manželky Terézie. Mladosť prežila vo Zvolenskej Slatine.

Základné vzdelanie dostala od svojho otca a v ľudovej škole vo svojom rodisku. Jej túžba po vzdelaní ju priviedla do dievčenskej školy profesora Karola Orfanidesa v Banskej Bystrici, kde sa zdokonaľovala v nemčine a francúzštine. Maďarčine venovala rok štúdia v Rimavskej Sobote. Ako osemnásťročná sa vydala za Jána Vansu a po sobáši ho nasledovala na evanjelickú faru do ďalekej spišskej dediny Lomničky. V auguste 1876 sa práve v Lomničke Vansovcom narodil syn Ľudovít. Malý Ľudovít bol od narodenia chorľavý a v marci 1881 zomrel. Terézia si svoj hlboký žiaľ nad jeho stratou liečila písaním. Krátko po smrti syna sa Vansovci presťahovali do Rimavskej Píly. Prežili tu 30 rokov, počas ktorých si Terézia Vansová nielen liečila svoju ubolenú dušu, ale sa aj aktívne zapájala do kultúrneho života obyvateľov Gemera, podporovala manžela pri aktivitách potravinového spolku, školení včelárov a ovocinárov, a hlavne pri založení obecnej knižnice. V rokoch 1898–1914 redigovala prvý ženský časopis Dennica. Napriek niektorým počiatočným výhradám a kritickým pripomienkam časopis dosiahol obrovský úspech i náklad – Dennica mala až tritisíc predplatiteľov. Od roku 1895 pôsobila ako podpredsedníčka Živeny.
Terézia Vansová je aj autorkou viacerých významných diel. Za všetky spomeňme román Ján Vansa, Danko a Janko, Kliatba, Sirota Podhradských, či divadelnú hru Svedomie.
V roku 1911 sa manželia presťahovali do Banskej Bystrice. Vansová tu písala, prekladala, redigovala Slovenskú ženu (1920-24) a prispievala do Šoltésovej Živeny. Po smrti manžela bývala u svojej adoptovanej dcéry Oľgy Vranej, ktorú si Vansovovci adoptovali ako dvojročnú. Druhá chovanica, Kornélia Vansová, žila u nich v Rimavskej Píle takmer šesť rokov.
Terézia Vansová sa dožila vysokého veku - osemdesiatich piatich rokov. Zomrela a je pochovaná v Banskej Bystrici.

Mgr. Monika Koncošová

Fotogalétia: TU


Vytvorené: 28. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu