Navigácia

Obsah

NOC V TISOVSKOM MÚZEU + VIDEO

Typ: Podujatia | ostatné
Etický kódex múzeí ICOM:

Múzeá dôležitou zložkou pri kultúrnej výmene, obohacovaní kultúr a vývoji vzájomného porozumenia, spolupráce a mieru medzi ľuďmi.

Význam múzeí pre spoločnosť sa rozšíril z profesionálneho cez vzdelávací po ich úlohy pri využívaní voľného času, turistiky a propagácii kultúrnej identity.

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.

Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Z toho istého cieľa, vychádzajúc z tradícií a skúsenosti Medzinárodného dňa múzeí, vychádzala aj francúzska iniciatíva pri iniciovaní Noci múzeí a galérií.
Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.
Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

V tomto roku sme aj v Tisovci prvýkrát zapojili do akcie Noc v múzeu. Pre návštevníkov sme pripravili pestrý program. Na nádvorí Radnice vystúpili folkloristi z FS Tisovec a DFS Čížiček, deti zaujalo „detské múzeum“, v rámci ktorého sa mohli zahrať na archeológov, prezentovali sme fotky starého Tisovca – bolo ich vyše 1200 v takmer dvojhodinovej slučke. V Rodnom dome Vlada Clementisa prezentovali svoje zručnosti p. Eva Dolinajová so šúpolienkami, p. Soňa Hrončeková tvorila krásne háčkované hračky, Kaja Krišková predstavila krásu paličkovanej čipky, Hanka Homoľová voskom maľovala veľkonočné vajíčka a predstavila aj shamballa náramky či náušničky, Mirka Kochanová zdobila medovníčky, Anička Kochanová s deťmi vyrábala plyšové mačičky, Sofka Mertiniaková ukázala záujemcom pletené šály aj kabelky. Počas 4 hodín sa v priestoroch našich múzeí vystriedalo viac ako 100 záujemcov a návštevníkov, ktorí si neformálne mohli zaspomínať na časy nie tak dávno minulé, ale dozvedieť sa mohli aj o staršej histórii nášho mesta.

Ja sa touto cestou chcem poďakovať všetkým účinkujúcim, šikovným tisovským žienkam aj Vám, návštevníkom akcie za Váš čas. Keď sa nami pripravená akcia stretne s pozitívnym ohlasom, s radosťou sa pustíme aj do druhého ročníka, preto verím, že sa o rok stretneme opäť.

Fotogaléria k článku: TU


Vytvorené: 21. 5. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu