Navigácia

Obsah

110. výročia narodenia gen. mjr. Júliusa Noska

Typ: ostatné | Podujatia
Po desiatich rokoch sa do Tisovca opäť vrátila spomienková slávnosť venovaná pamiatke generála Júliusa Noska a to presne v deň jeho nedožitých 110. narodenín, 8. júna 2017.

Akciu zorganizovalo Ministerstvo obrany SR Mesto Tisovec v spolupráci s Múzeom Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Medzi vzácnymi hosťami boli: p. Anna Čeňková – Nosková (dcéra gen. J. Noska) s rodinou, gen. Juraj Krištofovič z MO SR, ev. farár Ondrej Rišiaň, duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a dekan veliteľstva pozemných síl, Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP, priami účastníci protifašistického odboja – p. Ladislav Sládek a Július Molitoris, akad.sochár Štefan Pelikán, autor busty gen. Júliusa Noska i zástupcovia štátnej a verejnej správy.

Už vo vstupnom vestibule MsKS bola nainštalovaná výstava venovaná životu a práci gen. Júliusa Noska, ktorá nám bude pripomínať životné osudy jedného z hlavných veliteľov povstania a ktorú graficky pripravili pracovníci Múzea SNP v Banskej Bystrici. Program pokračoval seminárom, na ktorom PhDr. Marian Uhrin, PhD. bližšie predstavil Mjr. Júliusa Noska ako dôstojníka Povstaleckej armády. Mgr. Juraj Lepiš, PhD. priblížil poslucháčom Odboj a SNP. Obe prednášky pútavo vykreslili historický medzník v dejinách nášho národa – ťažké roky príprav i samotné SNP. Zvlášť mladí ľudia mali možnosť spoznať svoju minulosť a na základe jej poznania môžu ďalej rozhodovať o svojej budúcnosti.

Súčasťou dopoludňajšieho programu bolo aj uvítanie novej publikácie Ing. Dušana Hutku – PRÍBEHY Z VOJNY. Väčšina účastníkov bojov, či tých, ktorí zažili hrôzy vojny, už nie je medzi nami a s nimi sa vytrácajú aj spomienky i dokumenty na toto kruté obdobie. Napriek tomu sa podarilo p. Hutkovi zozbierať vzácny materiál o udalostiach a ľuďoch tej doby a uchovať ho i v takejto knižnej podobe pre ďalšie generácie. (pozn. Knihu je možné zakúpiť si v tisovskej knižnici za 6,- €)

Slávnostná spomienka na gen. Júliusa Noska pokračovala popoludní odhalením busty pred Základnou školou Dr. Vladimíra Clementisa. A tak do galérie našich osobností pribudol monument vzácnemu človeku našej novodobej histórie. Všetkým prítomným sa prihovoril p. Stanislav Mičev, ako i p. Pavol Sečkár – predseda Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Autorom samotnej busty je akademický sochár Štefan Pelikán, ktorého predstavil p. Fedor Mikovič, jeho priateľ, autor novej monografie o tomto „majstrovi dláta a palety“.Naše poďakovanie patrí aj p. Petrovi Balogovi za ochotu, rýchlu pomoc a zabezpečenie odliatia busty. Po slávnostnom odhalení busty sa prítomným slovom božím i modlitbou prihovoril p. Ondrej Rišiaň. V programe spomienky vystúpili aj členovia Mužského spevokolu Dr. Sama Daxnera spolu s dirigentkou Gabrielou Rufusovou na akordeóne zahrala p. Ľubica Sabová.

Popoludňajší program pokračoval koncertom DH Hradovanka pod dirigentskou taktoukou Milana Matuchu a ukážkami činnosti a práce polície i hasičov, čo malo úspech najmä u najmladšej generácie Tisovčanov.

Touto spomienkovou slávnosťou sme si chceli pripomenúť pamiatku významného človeka, a to najmä v dobe, kedy sa zabúda na ľudí bojujúcich v 2. sv.vojne za mier, slobodu a demokraciu, kedy zabúdame vážiť si to, čo pre nás spravili.

Fotogaléria: TU


Vytvorené: 15. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu