Navigácia

Obsah

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo - valné zhromaždenie

Typ: Oznamy | ostatné
RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE, sa uskutoční v sobotu, 6.5.2017 v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci s nasledovným programom:

1. Prezentácia 900 - 930

2. Otvorenie o 930. Schválenie programu VZ, prípadne doplnenie podľa predložených návrhov členskej základne.

3. Voľba Mandátovej a návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.

4. Voľba predsedajúceho VZ.

5. Správa Mandátovej komisie.

6. Účtovná závierka spoločnosti za rok 2016. Správa o hospodárení za rok 2016.

7. Výročná správa spoločnosti od posledného konania VZ.

8. Správa Dozornej rady spoločnosti od posledného konania VZ, vrátane odporúčaní.

9. Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2016 a návrhu na rozdelenie zisku.

10. Hospodársky plán na roky 2017 - 2018.

11. Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia.

12. Záver.

Vladimír Pašiak Oľga Belušiaková

Predseda Podpredsedníčka

v.r. v.r.


Vytvorené: 19. 4. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu