Navigácia

Obsah

Osobný list predsedovi BBSK

Typ: ostatné | Občan
dovoľte mi touto cestou reagovať na Vaše vyjadrenia o mojom rodnom meste Tisovec a hneď na úvod môjho listu zdôrazniť, že Tisovec je už oddávne z historického hľadiska významným mestom slovenského školstva, divadelníctva, národného a kultúrno- spoločenského života, ako aj priemyslu.
Vec: Osobný list
V Banskej Bystrici dňa 12.decembra 2014
Vážený pán predseda,

Toto mesto už od pradávna bolo situované do dvoch spoločných častí- Tisovec mesto, ktorého občania sa viac zaoberali poľnohospodárskou činnosťou a remeslami, Hámor, v ktorom bol život zameraný na priemysel (železiarstvo), ktoré v období do 60-tych rokov 20. storočia vyrábalo nemalé množstvo surového železa.

V oblasti školstva existuje zmienka o jestvovaní prvej školy na území mesta Tisovec, čo siaha až do obdobia r. 1494. V roku 1842 tu založil August Horislav Škultéty cirkevnú evanjelickú knižnicu, a v r. 1845 nedeľnú školu. Vo veľkej miere tu bolo rozšírené ochotnícke divadlo, Divadelný súbor Daxner pôsobí aj v súčasnosti.

V Tisovci sa narodili viaceré osobnosti – právnik Štefan Marko Daxner (1822), ktorý založil spevácky súbor a jeho syn Vladimír v r. 1900 tamburášsky súbor.

V meste ešte dnes stojí jeho rodný dom. Š. M. Daxner celý život venoval kultúrnemu a hmotnému povzneseniu slovenského národa. V búrlivých rokoch 1848- 1849 sa stal vedúcou osobnosťou celej rimavskej doliny, vytvoril povstalecké čaty- tzv. Národnú gardu. Vypracoval známe MEMORANDUM národa slovenského. Bol jedným zo zakladateľov Matice slovenskej.

Vážený pán predseda,

pre vašu lepšiu informovanosť i poučenie Vám uvediem aspoň niektoré významné osobnosti, ktoré sa v Tisovci narodili, resp. Tam pôsobili:

Jonatan Dobroslav Čipka (1819- 1861) – písal a publikoval básne,

Gustáv Lojko- Hostivít Tisovský (1843- 1871) – profesor na gymnáziu v Revúcej,

August Horislav Škultéty (1819- 1892) – kňaz, patril do skupiny štúrovcov, bojoval za sociálne a kultúrne povznesenie slovenského národa,

Bohuslav Nosák- Nezabudov (1818- 1877) – básnik, od r. 1845 Štúrov pomocník,

Dr Samo Daxner (1856- 1949) – právnik, v r. 1918 patril k signatárom martinskej Deklarácie slovenského národa, bol senátorom Národného zhromaždenia,

Matej Hrebenda (1796- 1880) – ľudovýchovný pracovník, národný buditeľ, ľudový básnik, prvý slovenský kolportér kníh,

Daniel Záboj Lauček (1846- 1911) – dramatik, filozof, evanjelický kňaz,

Ján Vansa (1846- 1922) – evanjelický kňaz, náboženský spisovateľ a publicista,

Terézia Vansová (1857- 1942) – národná a osvetová pracovníčka, publicistka, redaktorka, aktivistka ženského hnutia Živena,

Václav Vraný – známy botanik, vlastnil veľkú zbierku vzácnych rastlín,

Dr. Vladimír Clementis (1902- 1952) – právnik, ktorý obhajoval príslušníkov robotníckej triedy, štátnik, politik,

Matej Holko st. - literárny historik,

Elena Vacvalová – žurnalistka, herečka, kultúrna pracovníčka.

Pán predseda,

takto by som mohol ešte podrobnejšie a hlbšie načrieť do histórie osobností Tisovca, rozhodne ich je oveľa viacej. Verím, že tento drobný zoznam podnieti vo vás záujem o ľudí z Tisovca a ich život. Mne však teraz ide o skutočnosť, že Vy, pán Kotleba, nemáte morálne právo, či už ako predstaviteľ kraja, alebo ako súkromná osoba, vyjadrovať sa o Tisovci ako o „Čiernej diere“!

Vašim výrokom ste hlboko urazili všetky historické osobnosti Tisovca, ktoré sa pričinili o jeho zviditeľnenie, ale aj zviditeľnenie celého Slovenska, všetky žijúce významné osobnosti – Tisovčanov, súčasných občanov Tisovca, ako aj mňa tisovského rodáka, ktorý je veľmi hrdý na svoje rodné mesto.

Myslím, že ako už vekom starší a životom skúsenejší občan Banskej Bystrice Vám, pán predseda, môžem poradiť, aby ste si v hlave najprv dôkladne usporiadali argumenty a myšlienky. Aby ste, pokiaľ niečo vyslovíte, svojimi „neokresanými“ výrokmi neurazili občanov okolo vás.

Takýchto a podobných výrokov spochybňovania historických skutočností z vašej strany bolo už naozaj dosť! Preto konečne prestaňte haniť ostatných a začnite sa dôsledne venovať práci, ktorá vám vyplýva z vašej volenej funkcie. Aby ste dokázali, že počas svojho volebného obdobia okrem ohovárania dokážete niečo urobiť pre všetkých občanov nášho kraja.

S pozdravom

Jozef Horvát

(uverejnené so súhlasom autora)

red.


Vytvorené: 20. 1. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu