Navigácia

Obsah

Jubilant Mgr. Mojmír Zúrik

Typ: ostatné | Občan
2.októbra 2015 sa dožíva krásneho životného jubilea Mgr. Mojmír Zúrik , evanjelický farár, ktorý zanechal hlbokú duchovnú a mravnú stopu v Tisovci.

Po maturite na Štátnom slovenskom gymnáziu v Tisovci v roku 1945 a po absolvovaní Evanjelickej bohosloveckej fakulty pôsobil ako duchovný na rôznych postoch a rôznych miestach nášho kraja. Najviac v rodnom Tisovci, od roku 1977 do 1998. Jeho pôsobenie v Tisovci možno rozdeliť do dvoch etáp, ktoré boli určené spoločensko politickým systémom. Počas totality, keď aktivity cirkvi boli mimoriadne obmedzené a nežiadúce, si zachovával nádej, pevný postoj, akoby zbieral sily na slobodné obdobie, ktoré nastalo po Novembri 1989. Bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva a už jeho dôstojná prítomnosť a prirodzená autorita "umravňovali " horúce hlavy poslancov.

Zohral kľúčovú úlohu pri založení evanjelického gymnázia, kde pôsobil ako duchovný správca, ako aktívny organizátor rekonštrukcie budovy, výborný hostiteľ amerických učiteľov i misionárov, ktorí prišli do Tisovca. Bol duchovnou, morálnou i mravnou autoritou pri budovaní školy i v pôsobení v mestskej komunite.

Momentálne žije spolu s manželkou v Bratislave v  susedstve svojej staršej dcéry. Prajeme mu hojnosť Božieho požehnania slovami proroka Izaiáša: "Ja som až do vašej staroby ten istý, až do šedín vás budem nosiť. Ja som učinil, ja i dvíham, ja ponesiem i zachránim." Zároveň mu prajeme to najvzácnejšie, a to pokojné dni v kruhu svojej milujúcej rodiny.


Vytvorené: 5. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu