Navigácia

Obsah

Dane a poplatky-informácia

Typ: Mestský úrad | ostatné
Do 31. januára boli vlastníci nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť alebo u ktorých nastali zmeny rozhodné pre vyrubenie dane na rok 2016 povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Ak ste na túto povinnosť pozabudli, urobte tak v najkratšom čase, aby správca dane mohol vyrubiť daň na rok 2016 v správnej výške a nebola Vám vyrubená sankcia podľa ustanovení zákona o správe daní.

Poplatníci poplatku za komunálny odpad, ktorí si chcú uplatniť zníženie , resp. odpustenie poplatku, sú povinní doniesť na Mestský úrad doklady preukazujúce splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku.


Vytvorené: 8. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu