Navigácia

Obsah

Mestské lesy Tisovec aj trochu inak

Typ: Mesto | ostatné
Spoločnosť Mestské lesy Tisovec s.r.o., firma ktorej zakladateľom a aj stopercentným vlastníkom je mesto Tisovec, práve tento rok bude oslavovať 20 rokov svojej existencie.

To je doba, počas ktorej už možno objektívne zhodnotiť, aký význam má pre svojho zriaďovateľa. Zhodnotenie predošlých dvoch dekád pôsobenia firmy by som ale nechal na neskoršie. Rád by som vás informoval o nedávno skončenom roku 2014,ktorý bol pre nás na Mestských lesoch, tak trochu rokom viacerých paradoxov.

Každý, kto nejakým spôsobom sa pohybuje okolo lesníctva, má vedomosť o tom, že ako vlastník lesa musí hospodáriť podľa plánu, ktorý v prípade lesníctva vypracúvajú organizácie na to určené a platnosť takéhoto plánu (presný názov Program starostlivosti o lesy-PSoL) sa robí na obdobie 10 rokov. Práve v roku 2013 sa začala platnosť aj nášho plánu, s trvaním do roku 2022.Je to kniha, ktorá vedie odborného lesného hospodára ( OLH) spôsobom, ktorý zabezpečí trvalý výnos z lesa aj pre nasledujúce generácie. Má samozrejme svoje mantinely, ale aj napriek tomu je práve na OLH, ktorým smerom posúva vývoj v lesoch.

A tu sa mi natíska náš prvý paradox. Práve v období, keď sa lesníctvo brodí s problémom klesania výšky ťažieb, či už v dôsledku neustálych kalamít, alebo aj z objektívnych príčin nesúvisiacich s lesníctvom ale s tlakom na financie, náš nový plán narástol oproti tomu predošlému o takmer 40 percent, na objem 15 000 kubíkov dreva ročne.

Samozrejme aj nás sužujú kalamity a začínajú nám ubúdať ekonomicky zaujímavejšie ihličnaté porasty, ale snažíme sa udržovať ročné ťažby pod povolený plán, čo vytvára rezervu pre prípadne finančne horšie roky alebo pre prípad kalamít, aká bola tá v máji minulého roka. Aj napriek tomu firma si plnila všetky záväzky voči mestu, dokonca sme navyšovali finančné prostriedky pre mesto a to všetko za normálneho chodu v našich lesoch.

Druhým paradoxom bol samotný rok 2014, a to hneď z viacerých pohľadov. Ako som spomínal, 14. mája naše lesy postihla veterná smršť Žofia, ktorá spôsobila najväčšiu kalamitu v histórii hospodárenia Mestských lesov. Jej rozsah je odhadovaný na 40 000 kubíkov dreva, žiaľ rozptýlenoť kalamity zatiaľ neumožňuje presnejšie určiť jej rozsah.

Teraz ale späť k hospodáreniu za minulý rok. V období od začiatku roka 2014 do mája, teda do vzniku kalamity sme vyťažili 5300 kubíkov dreva, ku ktorým sa pridalo ďalších 13 000 kubíkov z prvotného spracovania tejto veternej pohromy. Celkovo sme tak v roku 2014 spracovali 18 300 kubíkov dreva, čo je najvyšší objem ťažby za rok, aký sme kedy mali. K tomu sa ale patrí spomenúť aj pár čísiel z ekonomiky. Kvôli jednoduchosti spomínané čísla uvediem zaokrúhlene. K dani z nehnuteľnosti vo výške 17 000 eur a výške nájmu 33 000 eur sme pridali ďalších 100 000 eur na nájme. Celkovo sme mestu Tisovec, nášmu vlastníkovi, vyplatili 150 000 eur. Značné prostriedky sme investovali aj do rozvoja firmy, teda vlastne tiež do mesta Tisovec. Zakúpili sme zemný stroj New Holland (30 000 eur),nakúpili sme 5 strojov do drevárskej druhovýroby (8000 eur),vykúpili sme pozemky oproti areálu Mestských lesov- u Fóglovcov (8000 eur),vykonali sme nutné rekonštrukcie v našom areáli (10 000 eur) a aby sme nezabudli ani na les, vytvorili sme rezervu potrebnú na likvidáciu kalamitných plôch a na ostatnú pestovnú činnosť vo výške 50 000 eur. Dosť finančných prostriedkov práve v časoch, keď sa nielen náš najbližší región trápi s hospodárskou krízou a zvyšujúcou sa nezamestnanosťou. Napriek tomu sa nám podarilo celoročne zabezpečiť živobytie pre takmer 40 ľudí.

Za všetku prácu sa chcem poďakovať tým, ktorí sa na tomto hospodárskom výsledku podieľali. Od tých ktorí denne riskovali svoje životy pri ťažkej práci v lese, cez ostatných ktorí priamo či nepriamo zabezpečovali chod Mestských lesov. Poďakovanie patrí aj ostatným ľuďom z Tisovca a Rimavskej Píly, ktorí nám dôverujú a podporujú nás.

A tak mi napadá ďalší paradox. Tak ako to už v živote býva, aj minca našej práce, má aj tú odvrátenú stranu. A tak to, čo boli len zlé klebety o Mestských lesoch sa na prelome rokov potvrdilo ohováraním mojej osoby, bývalého predsedu dozornej rady a lesníka firmy. Dnes už môžem skonštatovať, že neprávom obvinené osoby prešli množstvom kontrol , ktoré nepreukázali žiadne divné praktiky na Mestských lesoch. Preto mi už iba ostáva napísať, prečo práve teraz a prečo práve po roku, ktorý bol hospodársky úspešný. Na to si budeš musieť čitateľ odpovedať sám.....

Vážení občania prajem Vám zdravie, pevné nervy a hrdosť na svoju osobu. To si uchovajte po celý rok 2015.

Ďakujem

. Ing. Karol Kubíni, riaditeľ Mestských lesov Tisovec s.r.o.


Vytvorené: 30. 1. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu