Navigácia

Obsah

Samuel Daxner – významná osobnosť národných dejín i dejín Tisovca

Typ: ostatné | Kultúra
V máji tohto roku uplynulo 160 rokov od narodenia významnej osobnosti národných dejín i dejín Tisovca, od narodenia Dr. Samuela Daxnera, politika, advokáta, kultúrneho pracovníka.

Narodil sa 4.5.1856 v Banskej Štiavnici. Ľudovú školu vychodil v Tisovci, gymnázium v Revúcej. Tu sa zapájal do činnosti hudobného súboru, ktorý hrával najmä počas a po divadelných predstaveniach. Keď bol oktavánom, dirigoval školský študentský spevokol. Právo študoval v Budapešti. Potom hospodáril na svojom majetku a vykonával advokátsku prax. Ako advokát obraňoval slovenských národovcov (K. Salva, D. Lauček) proti útokom maďarských šovinistov. V roku 1918 patril k signatárom martinskej Deklarácie slovenského národa. V rokoch 1919-1922 bol gemersko-malohontským županom. V rokoch 1922-1925 bol senátorom Národného zhromaždenia. V kultúrnej a osvetovej práci sa zameriaval na povznesenie kultúrnej a vzdelanostnej úrovne slovenského ľudu. V Tisovci založil hasičský spolok, slovenský spevokol, organizoval večierky, koncerty, divadelné predstavenia a opery. Bol režisérom, dramaturgom i dirigentom ochotníckeho divadla v Tisovci. Poslovenčil text Smetanovej Predanej nevesty, ktorej prvé dejstvo pod jeho vedením zahrali tisovskí ochotníci už v roku 1903. Nacvičil tiež operu V studni od Viléma Blodka. Zbieral a harmonizoval slovenské ľudové piesne, prispieval svojimi článkami do periodík Národné noviny, Dom a škola, Obzor, Slovenské listy, Cirkevné listy. Spolupracoval s Teréziou Vansovou pri redigovaní Dennice. V roku 1881 vydal prvý slovenský Hasičský cvičebník. Aktivity vyvíjal ako činovník evanjelickej a.v. cirkvi. Pre svoje národné cítenie často mal aj tu problémy. V roku 1892 bol pozbavený funkcie cirkevného inšpektora. Patril k trinástim bývalým študentom Prvého slovenského gymnázia organizovaných Jozefom Škultétym, ktorí v roku 1933 podporili oživenie gymnázia v Revúcej. Zomrel 27.4.1949 v Tisovci, kde je na miestnom cintoríne aj pochovaný.

Tisovčania nezabúdajú na významné osobnosti svojho mesta, naopak,sú hrdí na tých, ktorých životné osudy sú spojené s naším mestom. A tak je to aj v prípade Dr. Samuela Daxnera.

Už vo štvrtok 8.12.2016 dopoludnia sme si pripomenuli život a dielo tohto vzácneho človeka dramatickou kompozíciou, ktorú pripravila Mgr. Monika Koncošová, predsedníčka MO MS v Tisovci pre študentov SOŠ Tisovec. Popoludní si členovia Mužského spevokolu Sama Daxnera (MSSD), DS Daxner spolu s primátorom mesta Ing. Petrom Mináčom a ďalšími hosťami uctili Dr. Samuela Daxnera pietnou spomienkou pri hrobe na evanjelickom cintoríne v Tisovci.

V piatok podvečer sa konala malá slávnosť v areáli ZŠ Dr. V. Clementisa v Tisovci. V priestore, kde kedysi stál dom Daxnerovcov, sme odhalili bustu Dr. Samuela Daxnera, aby sme aj takto zachovali našu národnú minulosť pre ďalšie generácie. Pietneho aktu odhalenia sa zúčastnili Ing. Peter Mináč, primátor mesta, Mgr. Ingrid Šulková a MUDr. Peter Dragijský za Dom Matice slovenskej v Rimavskej Sobote, Mgr. Monika Koncošová za MO MS v Tisovci, členovia Mužského spevokolu Sama Daxnera, FS Tisovec i DS Daxner, poslanci MsZ v Tisovci i členovia ostatných spolkov v Tisovci a široká verejnosť. Aktu sa zúčastnili aj členovia rôznych regionálnych spevokolov, v podaní ktorých zaznela hymnická pieseň Aká si mi krásna. Večerný program pokračoval v spoločenskej sále MsKS 36. ročníkom Daxnerovho Tisovca – regionálnej prehliadky speváckych zborov dospelých. V programe účinkovali zbory: MSSD z Tisovca, Bona Fide a Mystic Choir z Rimavskej Soboty, Spevácky zbor Quirin z Revúcej a vzácnym hosťom tejto prehliadky bol Spevácky zbor slovenských učiteľov.

A na záver zaznela spoločná pieseň – Tichá noc, svätá noc..., ktorá spolu s rozžiarenými svetielkami sviečok navodila tú pravú vianočnú náladu. Každoročnou súčasťou prehliadky býva aj predajná výstava VIANOČNA NÁLADA, na ktorej prezentujú výrobky svojich šikovných rúk naši Tisovčania – E. Dolinajová, S. Hrončeková, A. Halušková, Ľ. Pinerová, J. Hoosová, M. Kochanová, K. Krišková. Celú akciu pripravili zamestnanci Gemersko-malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote spolu s pracovníkmi oddelenia kultúry a športu MsÚ v Tisovci. Akciu podporil z verejných zdrojov aj Fond na podporu umenia.

12.12.2016 sme pokračovali predstavením dramatickej kompozície o živote a diele Dr. Samuela Daxnera v spoločenskej sále pre širokú verejnosť. Pri tomto výročí sme vydali aj bulletin, autorkou textov je Mgr. Monika Koncošová, o grafickú úpravu sa postarala Mgr.art. Petra Albertyová zo SOŠ Tisovec.

Fotogaléria: TU


Vytvorené: 12. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu