Navigácia

Obsah

Kam s 2 percentami z odvedených daní?

Typ: 2% | ostatné
Vážený priaznivec Klubu slovenských turistov, turistického oddielu KOS Rimavská dolina!

Vážený priaznivec Klubu slovenských turistov, turistického oddielu KOS Rimavská dolina!

Aj v roku 2018 si dovoľujeme uchádzať sa o Vašu priazeň v rámci možnosti poskytnúť 2% z Vašich daní neziskovej organizácii. Zákon č.595/2003 o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov umožňuje každej fyzickej a právnickej osobe, ktorá platí dane (zamestnanec, živnostník, podnik) poukázať neziskovej organizácii - ktorú si sám určí – aspoň 2% z jeho zaplatených daní za uplynulý rok. Pre Vás to znamená nasmerovať túto čiastku do Vami zvolenej organizácie. Ak tak neučiníte Vy, štát si 2% z daní občanov-daňovníkov rozdelí podľa vlastných priorít.

Aktuálne informácie o činnosti KST TO KOS Rimavská dolina je možné nájsť na internetovej stránke mesta Tisovec pod hlavičkou oddielu, alebo aj na našej oddielovej stránke: www.tokosrimdolina.webnode.sk. Tu pravidelne uvádzame pripravované aj uskutočnené akcie. Patria sem aj brigády pri zveľaďovaní turistických trás, či budovaní náučných chodníkov v okolí mesta. Náš oddiel využíva možnosť získania finančných prostriedkov od začiatku jej zavedenia do praxe. A je to najdôležitejší zdroj príjmov pre našu činnosť. Keďže táto možnosť je tu aj tento rok, obraciame sa na Vás, členovia oddielu, Vašich rodinných príslušníkov, známych a priateľov. Obraciame sa aj na Vás, milí občania, čitatelia Tisovského mesačníka, návštevníci webu www.tisovec.com, milovníci prírody a turistiky a na všetkých zamestnancov, živnostníkov a firmy s prosbou o venovanie svojich 2% z odvedených daní za rok 2017. Je dôležité vedieť, že to nie je pre Vás žiaden výdaj navyše. Daňový úrad garantuje ochranu osobných údajov daňovníka a aj to, že 2% z dane dostane na účet tá organizácia, ktorú si občan sám zvolil. Nechceme nič nasilu a za každú cenu. Každý sa môže rozhodnúť sám. Ak sa však rozhodnete podporiť naše občianske združenie, môžete tak spraviť nasledovným spôsobom:

V prípade, ak ste právnická osoba alebo fyzická osoba – živnostník:

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je už súčasťou formulára daňového priznania, na jednej z posledných strán. Treba ho len vyplniť. Daňový úrad následne prevedie 2% dane v prospech určenej organizácie.
V daňovom priznaní k dani z príjmov vyplňte na poukázanie 2 % z dane nasledovné:

Obchodné meno alebo názov:

Klub slovenských turistov
turistický oddiel KOS Rimavská dolina

Sídlo:

Daxnerova 1083/29 Tisovec

Právna forma:

občianske združenie

Identifikačné číslo:

31906354

Ak ste zamestnanec: Zamestnávateľ Vám vykoná Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a potom na požiadanie vystaví tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
Občan – zamestnanec vyplní len Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Tu sa udáva len meno a priezvisko daňovníka (zamestnanca), rodné číslo, bydlisko a suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (minimálne 3,32 €. Táto suma sa odpisuje z Potvrdenia o zaplatení dane od zamestnávateľa. V prípade podpory nášho turistického oddielu sú všetky tlačivá k dispozícii – v kníhkupectve INFO v Tisovci, alebo v Mestskej knižnici. Je možné si ich stiahnuť aj na stránke mesta www.tisovec.com. Tlačivá boli vložené aj do marcového čísla Tisovského mesačníka. Obe vyplnené tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením potom doručte do stanoveného termínu na daňový úrad podľa Vášho bydliska, alebo predsedovi turistického oddielu, do kníhkupectva INFO v Tisovci do 31. marca 2018. Tu Vám s vyplnením radi aj pomôžeme. Všetkým, ktorí sa rozhodnú podporiť našu činnosť, srdečne ďakujeme.                                       KST TO KOS Rimavská dolina


Príloha

Vytvorené: 4. 3. 2013
Posledná aktualizácia: 17. 1. 2018 9:43
Autor: Správca Webu