Navigácia

Obsah

Zraz speleopotápačov

Typ: ostatné
Zraz speleopotápačov  1Na počesť potápačov, ktorí pomáhajú objavovať a skúmať zatopené jaskynné systémy na Slovensku a v zahraničí, sa uskutočnil v Tisovci v dňoch 13. – 15. októbra 2017 VI. ročník Zrazu speleopotápačov.

Okrem prvého ročníka, ktorý sa uskutočnil na chate pod vrchom Hradová, asi tri kilometre od Tisovca, sa všetky ďalšie ročníky konali v sále MsKS v Tisovci v centre mesta. Je to z dôvodu dobrej dostupnosti, možnosti parkovania, stravovania, ale aj pre možnosť výstav a premietania. Dôležitá je i ústretovosť mesta a pomoc pracovníkov oddelenia kultúry MsKS.

Piatok 13. októbra dopoludnia bol vyhradený najmä na prípravu sály v MsKS v Tisovci, ktorú nám každoročne bezplatne poskytuje mesto Tisovec. Prípravu mali ako vždy na starosti žiaci SOŠ v Tisovci, členovia jaskyniarskeho krúžku pod vedením našej členky Mgr. Kataríny Hutkovej. V popoludňajších hodinách začali prichádzať prví prihlásení. V ponuke na ubytovanie bol hotel CSM Kôlnička, Centrum pre deti a mládež pri ECAV Tisovec Makovica a internát Strednej odbornej školy v Tisovci.

Oficiálny program sa začal v sobotu 14. októbra o 9. h stretnutím účastníkov v sále MsKS v Tisovci. Pri prezentácii si účastníci mohli pozrieť ponuku jaskyniarskej literatúry, suvenírov, ako aj grafické práce študentov SOŠ venované potápaniu. Dopoludnie bolo vyhradené pre záujemcov o exkurzie do vybraných jaskýň Tisovského krasu. V ponuke boli jaskyne Jazerná, Teplica a Nová Michňová. V rámci programu si mohli zúčastnení a záujemcovia prezrieť výstavu fotografií a dokumentov venovanú 110. výročiu narodenia generála Júliusa Noska, tisovského rodáka a jedného z organizátorov Slovenského národného povstania. V ďalšom výstavnom priestore MsKS predstavil potápač a zberateľ Peter Ferdinandy jedinečnú výstavu potápačských hodiniek, doplnenú odborným výkladom. V dopoludňajších hodinách prebiehali aj neformálne stretnutia a diskusie zúčastnených potápačov a jaskyniarov. Časť členov Speleoklubu Tisovec varila guláš z diviny, ktorú ulovil náš člen a sponzor Peter Vetrák. Kuchári Ivan Kubíni a Dušan Čipka si mäso pripravili už deň predtým. O pomocníkov pri varení nebola núdza. Pred obedom začal fungovať i bufet, a tak bolo pre záujemcov k dispozícii aj dobré pivo. Guláš sa začal podávať už okolo poludnia a po obede o 15. h Zraz speleopotápačov – VI. ročník otvoril predseda Speleoklubu Ivan Kubíni a organizátor podujatia Dušan Hutka. Aparatúru a premietanie počas prednášok zabezpečil náš člen Julko Krajči. Vzápätí začali odborné prednášky a diskusie.

V popoludňajšom programe bola očakávaná najmä prednáška a premietanie záznamu o novej jaskyni Mangalica, ktorá bola objavená v lokalite Suché doly v spolupráci s poľskými jaskyniarmi. Zatiaľ sa zameralo vyše 450 m jaskynných priestorov, pričom je zrejmé, že jaskyňa pokračuje ďalej. Objav, ako aj jaskyne v tejto lokalite prezentoval náš člen Lukáš Vlček v dvoch samostatných prednáškach. V tretej prednáške predstavil históriu a posledné prelomové objavy v jaskyni Bobačka. Posledné poznatky z geológie Jazernej jaskyne na základe meraní a analýzy vzoriek prezentoval Prof. Tibor Sasvári, ktorý počas potápačského prieskumu Jazernej jaskyne v roku 1969 objavil tzv. Štvrté jazero, ktoré sa opakovane nedarilo nájsť 47 rokov. Až v roku 2016 sa na hladine jazera vynoril potápač Ján Blaho. Bol to výsledok tímovej práce jaskyniarov a potápačov. Vo svojej prednáške sa Prof. Sasvári zameral i na jaskyňu Teplica, najmä v súvislosti s posledným objavom v tejto potápačskej lokalite. Veľa o histórii merania času pri potápaní sme sa dozvedeli z odbornej prednášky a premietania P. Ferdinandyho, ktorý zabezpečil aj spomínanú výstavu potápačských hodiniek.

Najočakávanejšia prednáška spojená s premietaním sa týkala jaskyne Teplica, pretože zainteresovaní vedeli, že bude oficiálne predstavený nový objav v tejto potápačskej lokalite. Prelomový objav stručne uviedol za objaviteľov Michala Ševečka a Zuzky Schusterovej, ktorí z objektívnych dôvodov nemohli prísť, potápač a člen objavného tímu J. Blaho. Keďže objavené priestory ešte nie sú zamerané, bola predstavená pamäťová mapa od potápača Michala Ševečka. Už od vzniku jaskyniarskej skupiny v Tisovci v roku 1951 sa jaskyniari pokúšali prekonať vstupný sifón do vtedy neznámej jaskyne. V 60. rokoch sa pokúšali zdolať sifón mnohí potápači na čele zo Zbižom Nišponským. K objavu jaskyne však došlo až 2. 2. 1974, keď sifón prekonali potápači Tibor Sasvári a Peter Ošust. Objavená jaskyňa napriek svojej veľkosti pokračovala na konci zatopeným priestorom. Od roku 1974 sa potápači v desiatkach ponorov pokúšali nájsť v zatopených priestoroch jaskyne pokračovanie, pričom v roku 1994 v nej zahynul český potápač Miroslav Nešvera. Po takmer 43 rokoch pokusov našiel potápač Michal Ševeček v jaskyni možné miesto jej pokračovania. Neskôr, pri ďalších akciách a po rozšírení tohto miesta, prenikol spolu so Zuzanou Schusterovou podzemným tokom cez ďalšie zatopené priestory, ktoré postupne klesajú až do hĺbky -30 m, do nových suchých častí jaskyne Teplica. Voľné pokračovanie je vzdialené vyše 200 m od miesta ponoru. Priebeh objavovania, ako aj časť priestorov novej jaskyne sa podarilo nafilmovať. Ján Blaho na záver oboznámil zúčastnených s výsledkami prieskumu jeho tímu potápačov aj na iných skúmaných lokalitách.

Po skončení prednášok po 19. h pokračovala diskusia zúčastnených do neskorých večerných hodín.

V nedeľu sa pre záujemcov konala exkurzia do Jaskyne dvoch kamarátov (K2). Po exkurzii sa uskutočnila aj pracovná akcia v perspektívnej jaskyni Natálka. V popoludňajších hodinách po odchode posledných účastníkov bol VI. zraz speleopotápačov ukončený.

Na záver chcem poďakovať sponzorom MUDr. Jánovi Dianiškovi, Petrovi Vetrákovi, Miroslave Kojnokovej, Mgr. Kataríne Hutkovej, Petrovi Ferdinandymu, Ing. Anne Kožiakovej a ďalším za pomoc a podporu pri organizovaní a zabezpečení zrazu. Počas troch dní sme mali krásne slnečné počasie, čo prispelo k zdarnému priebehu celého podujatia.

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka

 

Texty k foto

Potápači Michal Ševeček a Zuzana Schusterová pred pokusom o zdolanie sifónu jaskyne Teplica 12. 8. 2017.

Výstava potápačských hodiniek Petra Ferdinandyho.


Vytvorené: 7. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správca Webu