Navigácia

Obsah

Zoznam daňových dlžníkov mesta

Typ: ostatné
Zoznam daňových dlžníkov mesta 1Mesto Tisovec v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov mesta.

Mesto Tisovec zverejňuje zoznam daňových dlžníkov mesta v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "daňový poriadok"). Mesto podľa § 52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku ako správca dane zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Podľa § 11 ods. 5 písm. a) daňového poriadku sa za porušenie daňového tajomstva nepovažuje zverejnenie zoznamov podľa § 52 daňového poriadku.

Zoznam daňových dlžníkov – právnické osoby

Zoznam daňových dlžníkov – fyzické osoby


Prílohy

Vytvorené: 11. 7. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 7. 2018 12:28
Autor: Správca Webu