Navigácia

Obsah

Zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim. Píla

Typ: ostatné
kjughb dňa 04.06.2023 (nedeľa)
o 14:00 v kultúrnom dome Rimavská Píla.

POZVÁNKA

 

Výbor US Rimavská Píla Vás pozýva na

 

zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim. Píla

 

dňa 04.06.2023 (nedeľa)

o 14:00 v kultúrnom dome Rimavská Píla.

 

 

Program: 13:30 – 14:00 – prezentácia

 

Od 14:00  

          1. Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice, návrhovej a volebnej

              komisie

          2. Správa o činnosti Výboru US Rim. Píla a o hospodárení spoločenstva za rok 2022

          3. Správa odborného lesného hospodára o hospodárení v prenajatých lesoch

          4. Správa Dozornej rady US Rim. Píla o kontrole hospodárenia US Rim. Píla 

          5. Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2022 a prehľad čerpania finančných

               prostriedkov                        

          6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022

          7. Voľby do výboru a dozornej rady /podielnici si môžu navrhnúť svojich zástupcov/

         8. Poverenie výboru na rokovanie o nových zmluvách na prenájom urbárskych

             pozemkov

          9. Rôzne

          10. Záver

 

 

Po skončení zasadnutia:  vyplácanie dividend, občerstvenie

 

Upozornenie:  1. Dividendy nebudú doručované osobne, v prípade neúčasti sa budú posielať poštovým poukazom s odpočítaním poštovného poplatku.

                            

 

Bližšie informácie:  tajomník US Rim. Píla Miroslav Koncoš, tel. 0908 365 285, e-mail: koncos.m@post.sk                                                                                  


Vytvorené: 29. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2023 14:09
Autor: Správca Webu