Navigácia

Obsah

Za Mgr. Mojmírom Zúrikom

Typ: ostatné
Za Mgr. Mojmírom Zúrikom 1Mgr. Mojmír Zúrik, evanjelický a.v. farár dokonal svoju pozemskú púť 25. januára 2022 v 97. roku života.

2.októbra 1925 sa narodil Mgr. Mojmír Zúrik , evanjelický farár, ktorý zanechal hlbokú duchovnú a mravnú stopu v Tisovci. Prvé tri roky ľudovej školy navštevoval v Tisovci, potom 4. a 5. triedu v Čerenčanoch. Do gymnázia začal chodiť v Rimavskej Sobote, ale od 2. ročníka prešiel do Tisovca, kde v r. 1945 aj maturoval. Následne sa zapísal na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po jej absolvovaní bol 24.7.1949 v Klenovci ordinovaný do kňažskej služby. 1. augusta 1949 nastúpil ako seniorálny kaplán Rimavského seniorátu k farárovi Jánovi Hroboňovi do Rimavskej Soboty. 1. októbra 1952 bol povolaný vykonať dvojročnú základnú vojenskú službu a po návrate bol v roku 1954 ustanovený za námestného farára vo Fiľakove. 2. októbra 1955 bol zvolený za farára v Chyžnom, kde pôsobil vyše 21 rokov. V rokoch 1964 – 1971 bol zvolený za seniora Gemerského seniorátu. Na voľbu do ďalšieho funkčného obdobia nedostal štátny súhlas.

Na jar roku 1977 prešiel za farára do rodného Tisovca, kde zotrval až do odchodu do dôchodku v roku 1998. Jeho pôsobenie v Tisovci možno rozdeliť do dvoch etáp, ktoré boli určené spoločensko- politickým systémom. Počas totality, keď aktivity cirkvi boli mimoriadne obmedzené a nežiadúce, si zachovával nádej, pevný postoj, akoby zbieral sily na slobodné obdobie, ktoré nastalo po Novembri 1989. Bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva a už jeho dôstojná prítomnosť a prirodzená autorita "umravňovali " horúce hlavy poslancov. Zohral kľúčovú úlohu pri založení evanjelického gymnázia, kde pôsobil ako duchovný správca, ako aktívny organizátor rekonštrukcie budovy, výborný hostiteľ amerických učiteľov i misionárov, ktorí prišli do Tisovca. Bol duchovnou, morálnou i mravnou autoritou pri budovaní školy i v pôsobení v mestskej komunite.

Po odchode na dôchodok sa presťahoval do rodinného domu v Rimavskej Bani, kde ešte ako dôchodca pokračoval v spravovaní cirkevného zboru (od r. 1983 z Tisovca) do decembra 2006, kedy ukončil pracovný pomer s ECAV. V roku 2013 sa s manželkou presťahovali do Bratislavy – bližšie k dcére, kde po návrate z nemocnice v dôsledku postupného zhoršovania zdravotného stavu zomrel 25. januára 2022 v kruhu rodiny.

29.júna 1996 mu bola udelená Cena primátora mesta Tisovec za činnosť v prospech rozvoja mesta v oblasti výchovy a vzdelávania vo funkcii evanjelického farára a za činnosť v záujmovom združení Tisovského ev.gymnázia, ako i za pôsobenie vo funkcii poslanca mestského zastupiteľstva.

14. februára 2017 Mojmír Zúrik získal pamätnú medailu ECAV na Slovensku k 500. výročia reformácie. Medaila mu bola udelená za obetavú a zanietenú prácu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, dlhoročnú pastorálnu starostlivosť poskytovanú veriacim našej cirkvi, aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva, pri založení Evanjelického gymnázia v Tisovci a za presadzovanie kresťanských hodnôt a šírenie dobrého mena cirkvi v spoločnosti.

Pán Mojmír Zúrik dokonal svoju pozemskú púť 25. januára 2022 v 97. roku života.

Česť jeho pamiatke.


Vytvorené: 27. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2022 10:16
Autor: Správca Webu