Navigácia

Obsah

XXV. DNI MESTA TISOVEC

Typ: ostatné
V piatok 28.júna pokračoval program Dní mesta Tisovec volejbalovým turnajom o Pohár primátorky mesta Tisovec v telocvični ZŠ Tisovec.

 Organizátorom a dušou tohto turnaja je Jaroslav Lipták, ktorý ho organizuje už niekoľko rokov. A ako dopadlo športové zápolenie?

  1. miesto: Na poslednú chvíľu

  2. miesto: Revúca

  3. miesto: Bubo team

Popoludní program pokračoval slávnostným zastupiteľstvom v kinosále MsKS. O tom, že Tisovec môže byť právom hrdý na osobnosti zo svojej histórie i súčasnosti, presvedčila prítomných vo svojej prezentácii žiačka 4. ročníka ZŠ Dr.V. Clementisa, Nelka Tokárová. Keďže bohatstvom nášho mesta boli a sú ľudia, ktorí usilovne a najmä skromne pracujú a motivujú ostatných naokolo, oceňovanie osobností Tisovca je každý rok výnimočnou udalosťou a zároveň jedinečnou príležitosťou poďakovať im. Sú ľudia, ktorí majú veľké srdce a vedia ho ponúknuť deťom, ktoré to potrebujú. Toto slávnostné podujatie je tou pravou chvíľou na to, aby sme si uctili a vyzdvihli ich prácu pri výchove, vzdelávaní, či riešení problémov a ochrane detí. V tomto roku sú laureátmi ľudia, ktorí svoj profesný život zasvätili deťom. Práve deti sú naša budúcnosť i naša nádej a zaslúžia si pozornosť nás, dospelákov.

Je už peknou tradíciou oceniť najlepších absolventov ZŠ Dr. V. Clementisa, ktorí odchádzajú ďalej študovať na stredné školy. Tohtoročné poďakovanie i vecné ceny získali:

Kristína Lacková za výborný prospech dosahovaný počas celých deviatich rokov štúdia v Základnej škole Dr. V. Clementisa, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Tisovec vo vedomostných súťažiach.

Zoja Jurčiaková za výborný prospech dosahovaný počas celých ôsmych rokov štúdia v Základnej škole Dr. V. Clementisa, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Tisovec vo vedomostných a v športových súťažiach.

Ceny primátorky mesta Tisovec boli udelené nasledovným osobnostiam za ich obetavú a výnimočnú prácu:

PaedDr. Katarína Dominiková za dlhoročnú zodpovednú prácu pedagóga, ako i  vedenie Základnej školy a za zavádzanie inovačných metód vyučovania a realizáciu úspešných projektov.

Ing. Anna Kožiaková za dlhoročnú zodpovednú prácu pedagóga, ako i  vedenie Strednej odbornej školy a za zavádzanie inovačných metód vyučovania a realizáciu úspešných projektov.

Mgr. Ľudmila Pánisová za celoživotnú zodpovednú a aktívnu činnosť v zdravotníctve a v sociálnej oblasti.

Ján Belica za šírenie myšlienok kresťanstva, duchovnú obrodu a za celoživotnú prácu v Rimavskej Píle a v Tisovci.

Cenu mesta Tisovec získalo OZ Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitality pod vedením Erika Lopušného, za inovatívne vedenie detí a mládeže k športu a zdravému životnému štýlu a za úspešnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí. Mladí športovci zároveň získali od sponzora – firmy SPORTIKA - krásne nové dresy so svojím logom.

Najvyšším ocenením mesta je udelenie čestného občianstva. A keďže mesto Tisovec je hrdé na svojich rodákov, tohtoročné ocenenie získali až dve osobnosti – Prof.ThDr. Pavel Hanes, PhD. a Prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. - za šírenie dobrého mena mesta Tisovec vo svete a za obohatenie ľudského poznania vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

V kultúrnom programe slávnostného zastupiteľstva vystúpili deti z DFS Čížiček pod vedením Mgr. Janky Kostkovej, ich korepetítorka Patrícia Cavarová, pán Milan Katreniak a členovia Mužského spevokolu Sama Daxnera pod vedením Mgr. Gabriely Rufusovej. Na záver všetkým oceneným ako i všetkým prítomným, medzi ktorými nechýbali poslanci a zástupcovia BBSK, zástupcovia našich družobných miest a obcí, primátori a starostovia okolitých miest a obcí i zástupcovia štátnej a verejnej správy, uvil kyticu z nádherných piesní muzikálový spevák Martin Vetrák. Veľkým potleskom na záver diváci ocenili jeho majstrovské umenie.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 8. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 7. 2019 10:15
Autor: Správca Webu