Navigácia

Obsah

Výzva na udržiavanie pozemkov v nezaburinenom stave

Typ: ostatné
Výzva na udržiavanie  pozemkov v nezaburinenom stave 1Okresný úrad v Rimavskej Sobote, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva, všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy, z ktorých im vyplývajú nasledovné povinnosti:

- vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,

- predchádzať výskytu a šíreniu burín,

- zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí,

- usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri nehnuteľností.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.


Príloha

Vytvorené: 29. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2020 08:01
Autor: Správca Webu