Navigácia

Obsah

Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov

Typ: ostatné
Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov 1 Umiestňovať volebné plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách počas kampane možno, len na vyhradených miestach mestom.

Na umiestňovanie volebných plagátov na území mesta Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla sú vyhradené nasledovné miesta:

BETÓNOVÉ VALCE
Betónový valec na Nám. Dr. V. Clementisa, pri pošte
Betónový valec na ul. Daxnerovej, hlavná autobusová stanica
Betónový valec na ul. Daxnerovej, pri autobusovej zastávke CSM
Betónový valec na ul. Štefánikovej, pri mliekomate
Betónový valec na ul. Francisciho, pri potravinách
Betónový valec na ul. Hviezdoslavovej, časť Rimava - autobusová zastávka
Betónový valec v mestskej časti Rimavská Píla, ul. Hlavná - kultúrny dom
Betónový valec v mestskej časti Rimavská Píla, ul. Dlhá
Betónové valce - určenie rozmiestnenia volebných plagátov


VÝVESNÉ TABULE
3 vývesné tabule na Nám. Dr. V. Clementisa, pri reštaurácii Centrál
3 drevené vývesné tabule na Nám. Dr. V. Clementisa, pri kostole
3 vývesné tabule na ul. Štefánikovej pri reštaurácii Hradová
Vývesné tabule - určenie rozmiestnenia volebných plagátov
Vývesná tabuľa č. 1
informácia - kampaň

ĎALŠIE VÝVESNÉ MIESTA
Výklady a budovy miestnych predajní a prevádzok služieb za podmienky, že prevádzkovateľ, resp. vopred udelí súhlas
 Billboardy na ul. Partizánskej (parc. č. 2305)
 Billboardy na ul. Daxnerovej (parc. č. 5033/2)
Pre každý kandidujúci subjekt je na miestach vyhradených na umiestnenie volebných plagátov vyhradená plocha tak, ktorá zodpovedá zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
Za zabezpečenie zásady rovnosti u billboardov a miestnych predajní a prevádzok služieb, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta zodpovedajú prevádzkovatelia, resp. vlastníci týchto priestorov.
Každá vyhradená plocha je označená poradovým číslom politickej strany, resp. politickej koalície.
Každý kandidujúci subjekt umiestni svoje volebné plagáty na vyhradenú plochu s tým poradovým číslom, ktoré sa zhoduje s poradovým číslom kandidátnej listiny kandidujúceho subjektu.
Vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane mimo vyhradenej plochy sa zakazuje.


Príloha

Vytvorené: 14. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 8. 2023 8:28
Autor: Správca Webu