Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec

Typ: ostatné
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec 1 Mestské zastupiteľstvo v Tisovci opätovne vyhlásilo voľbu na funkciu hlavného kontrolóra mesta Tisovec.

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 181/2019, zo dňa 27.11.2019 vyhlásilo v zmysle ustanovenia §18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na 29. januára 2020 počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci.

V zmysle schváleného uznesenia, mestské zastupiteľstvo určilo termín doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta s prílohami na deň 15. januára 2020, do 17:00 hod.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Tisovec zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61  Tisovec. V prípade osobného doručenia ju odovzdá na Mestskom úrade v Tisovci.

 

Viac informácií sa dozviete v prílohe k oznamu.


Príloha

Vytvorené: 5. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2019 9:12
Autor: Správca Webu