Navigácia

Obsah

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.októbra 2020

Typ: ostatné
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,vojnového stavu,výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30.septembra 2020

Podľa čl. 5 ods. 3 písm.g )ústavného zákonač. 227/2002Z. z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na
území Slovenskej republiky okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný
Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24.októbra 2020
do 1.novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod.nasledujúceho dňa, toto obmedzenie
sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných
potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru,
kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmiva, ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie
starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných
hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín, alebo tlačovín, servisu
telekomunikačných zariadení,cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových,
poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu(susedská výpomoc)a cestu späť,
5. cestu do zdravotníckeho za riadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia
vrátane sprevádzania blízkou osobou, alebo príbuzným a cestu späť,
6. cestu na vykonanie RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovanému na území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu, alebo príbuzného, ktorý je na takú
starostlivosť odkázaný a cestu späť,
9. cestu osoby so psom, alebo mačkou do100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom
starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,
materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého, až štvrtého ročníka za účelom plnenia
povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého, až štvrtého ročníka z aúčelom
plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
13. dojazd do bydliska do25.októbra 2020.

ÚPLNNÉ ZNENIE UZNESENIA VLÁDY č.678


Prílohy

Vytvorené: 23. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 10. 2020 12:11
Autor: Správca Webu