Navigácia

Obsah

Určovanie orientačných čísel prechádza do záverečnej fázy

Typ: ostatné
Určovanie orientačných čísel prechádza do záverečnej fázy 1Mestský úrad v Tisovci spustil v mesiaci apríl záverečnú etapu určovania orientačných čísel.

Mestský úrad v Tisovci oznamuje občanom, že pre rozpor so Zákonom č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pre rozpor s Vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, došlo v rámci záverečnej etapy v zmysle § 5 ods. 1 a 2 citovanej vyhlášky k určeniu orientačných čísel budovám na nasledovnej ulici:

  • Daxnerova – bytové domy s viac ako jedným chodom
  • všetky ulice Mestskej časti Rimavská Píla.

 

V súvislosti s určením orientačného čísla bola pôvodná adresa trvalého pobytu zmenená z úradnej moci na novú adresu trvalého pobytu. Oznámenia o zmene adresy z úradnej moci Vám budú doručované od 22. týždňa.

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, nakoľko podľa § 10 ods. 1 písm. e) Zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o občianskych preukazoch), občiansky preukaz obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje.

Z dôvodu, že sa jedná o vydanie občianskeho preukazu v zmysle § 7 ods. 2 zákona o občianskych preukazoch, je podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu oslobodené od správnych poplatkov. Pri žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu predložíte oznámenie, ktoré Vám bude postupne doručované od budúceho pracovného týždňa. V súčasnosti o vydanie občianskeho preukazu môžete požiadať  na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru.

Ďalej je nevyhnutné, aby ste si zamenili údaje o adrese trvalého pobytu na všetkých dokladoch a pri všetkých zmluvných vzťahoch, či už u zamestnávateľa, poisťovniach, bankových inštitúciách, dodávateľoch energií, obchodnom registri, živnostenskom registri a pod.

Veríme, že spoločnými silami, trpezlivosťou a porozumením sa nám podarí úspešne zvládnuť tento náročný proces. Zároveň sa ospravedlňujeme dotknutým občanom mesta, že oznámenia neboli doručované už v priebehu mesiaca apríl. Z dôvodu protiepidemických opatrení na zabránenie šírenia pademického ochorenia COVID-19 nebolo možné pristúpiť k doručovaniu oznámení. Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné problémy.


Vytvorené: 20. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2020 10:44
Autor: Správca Webu