Navigácia

Obsah

Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, pozem. spol. - Pozvánka

Typ: ostatné
Pozvánka

POZVÁNKA

 

Výbor US Rimavská Píla Vás pozýva na

 

zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim. Píla

 

dňa 04.07.2021 (nedeľa)

o 15:00 v kultúrnom dome Rimavská Píla.

 

Zasadnutie sa neuskutoční v prípade sprísnenia pandemických opatrení.

 

Program: 14:30 – 15:00 – prezentácia

 

Od 15:00   1. Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice

                  2. Správa o činnosti Výboru US Rim. Píla o hospodárení spoločenstva

                      za rok 2020

                  3. Správa odborného lesného hospodára o hospodárení v prenajatých

                      lesoch

                  4. Správa Dozornej rady o kontrole hospodárenia US Rim. Píla 

                  5. Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a prehľad čerpania finančných

                      prostriedkov

                  6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020

                  7. Rôzne

                  8. Záver

 

Po skončení zasadnutia:  vyplácanie dividend

 

 

Bližšie informácie:  tajomník US  Miroslav Koncoš, tel. 0908 365 285, e-mail: koncos.m@post.sk                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                           ………………………………….

                                                                                            Ing. Ľuboslav Foľko, predseda, v. r.


Vytvorené: 1. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021 10:36
Autor: Správca Webu