Navigácia

Obsah

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 4. fáza uvoľňovania opatrení

Typ: ostatné
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 4. fáza uvoľňovania opatrení 1 Na Slovensku sa pristupuje vzhľadom na pretrvávajúcu priaznivú epidemiologickú situáciu od stredy 20. mája k výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia
COVID-19.

PREVÁDZKY, SLUŽBY

 

- Otvoria sa obchodné centrá s výnimkou detských kútikov.

- Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich

priestoroch viac zákazníkov – kým doteraz to bol jeden zákazník na 25 štvorcových metrov, po

novom to bude jeden zákazník na 15 štvorcových metrov.

- Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za

dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách. Otváracie

hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.

- Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc,

piercing, permanentný make-up.

- Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO

a botanických záhrad.

- Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100. Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez

obmedzenia počtu zúčastnených.

- Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská

budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva,

toalety budú sprístupnené.

- Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný

čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách .

RÚŠKA

- Naďalej bude povinné nosenie rúšok v interiéroch.

- V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo

spoločnej domácnosti.

 

HRANICE (OD ŠTVRTKA 21.MÁJA)

 

- Povinnosť karantény (štátnej, domácej) alebo predloženia negatívneho testu sa po novom

nebudú týkať ani osôb s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí vycestujú do Maďarska, Poľska, ČR, Rakúska, Chorvátska, Slovinska, Švajčiarska a Nemecka s tým, že je

potrebné sa na územie SR vrátiť do 24 hodín. Pred odchodom zo SR bude potrebné vyplniť

formulár o čase opustenia územia, ktorý potvrdí na hraniciach príslušník policajného zboru.

 

ŠKOLY, ŠKÔLKY

 

- Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom na jednu triedu pripadne

najviac 15 detí.

- Takisto môžu zriaďovatelia otvoriť základné školy (1. až 5. ročník), vrátane špeciálnych, pričom

v jednej triede bude môcť byť najviac 20 detí.

- Rovnako sa budú môcť otvoriť aj školské kluby.

- Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa budú môcť rozhodnúť

nechať deti naďalej doma.

- Bližšie informácie k téme zverejní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 


 

HLAVNÝ HYGIENIK SR JÁN MIKAS:

„Výrazné uvoľňovanie obmedzení je výsledkom snahy nás všetkých. Ďakujem ľuďom,

ktorí dokázali vydržať opatrenia, ktoré sme pripravovali občas s ťažkým srdcom, no

vzhľadom na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 bolo ich prijatie v tom čase

potrebné. Rovnako ďakujem všetkým odborným pracovníkom regionálnych úradov

verejného zdravotníctva v teréne i v laboratóriách a ďalším mnohým zainteresovaným

zložkám za maximálne nasadenie v týchto náročných časoch. Boj s ochorením

COVID-19 ešte nekončí, ale dúfam, že spoločnými silami sa nám podarí dospieť do

situácie, kedy budeme môcť uvoľniť ďalšie obmedzenia. Epidemiologickú situáciu

naďalej pozorne sledujeme.“

 

HLAVNÁ ODBORNÍČKA HLAVNÉHO HYGIENIKA SR PRE EPIDEMIOLÓGIU MÁRIA

ŠTEFKOVIČOVÁ:

„Epidemiologická situácia je aktuálne veľmi dobrá, zaznamenávame len pár pozitívnych

prípadov ochorenia COVID-19 buď v podchytených ohniskách nákazy alebo v štátnej

karanténe, čo znamená, že situáciu máme pod kontrolou. Radi by sme požiadali rodičov,

aby stále dávali pozor na to, kam vezmú svoje deti. Stále platí základné a veľmi účinné

pravidlo v boji proti infekčným ochoreniam – nosenie rúšok a udržiavanie adekvátnej

vzdialenosti od iných ľudí. Vírus sa prenesie len vtedy, ak mu to dovolíme.“


Prílohy

Vytvorené: 20. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2020 10:40
Autor: Správca Webu