Navigácia

Obsah

Upozornenie od Správcu vodného roku rieky Rimava na odstránenie biologicky rozložiteľných odpadov

Typ: ostatné
Upozornenie od Správcu vodného roku rieky Rimava na odstránenie biologicky rozložiteľných odpadov  1Mesto Tisovec, na základe písomného upozornenia Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Správa povodia Slanej, Rimavská Sobota, zo dňa 05.08.2019 Vás vyzýva na odstránenie biologických odpadov – kompostu, z blízkosti vodného toku rieky Rimava.

Kompost je možné založiť len na vlastnom rovinatom pozemku (nie vo svahu),

a v takej vzdialenosti, odkiaľ nemôže byť splavený vodou (minimálne 10m od brehu)

a na mieste, kde svojimi výlučkami pri výdatných zrážkach nekontaminuje vodný tok.

 

V prípade, ak máte zriadené takéto domáce kompostovisko na brehu vodného toku, je potrebné, aby ste ho preložili v termíne do 30.09.2019.

 

V prípade, ak nedôjde k preloženiu kompostu, uvedené sa bude riešiť ako priestupok podľa

§ 77 odst. 1 písm. g) zákona 364/2004 Z. z. o vodách. Pokuta môže byť vyrubená do výšky 100,00 €, aj opakovane.

 

Ak Vami vyprodukovaný biologický odpad, ktorý je založený do kompostu je v dostatočnej vzdialenosti od vodného toku, považujte túto výzvu za bezpredmetnú.

 

Mesto Tisovec realizovalo projekt Mestskej kompostárne Rudov dvor, kde boli občanom odovzdané nádoby na biologicky rozložiteľný odpad, ktoré sa vyvážajú každé dva týždne. Občania majú možnosť biologicky rozložiteľný odpad odovzdať aj priamo na Mestskej kompostárni počas prevádzkovej doby:

 

Utorok:          08:00 – 11:00 hod.

Streda            14:00 – 17:00 hod.

Štvrtok           08:00 – 11:00 hod.

Piatok             14:00 – 17:00 hod.

Sobota            08:00 – 11:00 hod.

 

 

 

Ďakujem

S pozdravom

 

                                                                          Ing. Miriama Janotíková

                                                      referentka oddelenia výstavby, ŽP a RM


Vytvorené: 20. 8. 2019
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2019 11:03
Autor: Správca Webu