Navigácia

Obsah

Tri priechody pre chodcov na ceste I/72 budú bezpečnejšie

Typ: ostatné
Žiadosť mesta Tisovec k výzve Prezídia Policajného zboru bola schválená a podporená sumou 13 822 Eur na realizáciu projektu s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec“.

Ministerstvo vnútra v roku 2019 vyhlásilo Výzvu č. III. Prezídia Policajného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Podpora bola určená na projekty zamerané na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase.

Žiadosť mesta Tisovec bola schválená a podporená sumou 13 822 Eur na realizáciu projektu s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec“. Projekt je zameraný na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd prostredníctvom realizácie optického zvýraznenia priechodov trvalými dopravnými gombíkmi pre lepšiu viditeľnosť na priechodoch pre chodcov v rizikových úsekoch najfrekventovanejších komunikácií. Vďaka týmto opatreniam budú vodiči schopní zvýšiť pozornosť pri prejazdoch cez priechody pre chodcov a rýchlejšie reagovať na výskyt chodcov na cestnej komunikácii. Dopravné gombíky sú vysoko odolné aj voči ťažkej nákladnej doprave a pred pluhmi v zimnom období.

Dodávateľom prác bude spoločnosť CitySafety, s.r.o. na základe zmluvy o dielo vo výške 18 720,96 Eur s DPH, ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto cene okrem realizácie oprávnených aktivít (osadenie dopravných gombíkov) sú zahrnuté výdavky na osadenie zvislého dopravného značenia. Výstupom projektu budú bezpečnejšie tri priechody pre chodcov v rovnakej kvalite, vzhľade a špecifikácii, ako už existujúci zvýraznený priechod pre chodcov pri predajni Elektro. Ukončenie prác je plánované na koniec augusta 2020.


Vytvorené: 8. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2020 10:07
Autor: Správca Webu