Navigácia

Obsah

Tisovčania v Martine

Typ: ostatné
Tisovčania v Martine 1Dňa 7. júna 2022 sa Mužský spevokol Dr. Sama Daxnera zúčasnil významnej udalosti. V areáli sídla Matice slovenskej v Martine slávnostne odhalili bustu nášho najvýznamnejšieho rodáka Štefana Marka Daxnera.
Za účasti predsedu parlamentu SR, poslancov NR SR, a mnohých významných kultúrnych a vedeckých osobností reprezentoval spevokol na skvelej úrovni naše mesto Tisovec. Osobne som bol pozvaný na slávnostné predsedníctvo Matice slovenskej. Účasť na tomto podujatí ma utvrdila v presvedčení, že Tisovec je stále považovaný za jedno z najvýznamnejších centier Slovenských dejín. Bol som a som na Tisovec patrične hrdý. Hrdý na ľudí, ktorí stále veria v budúcnosť nášho mesta, vážia si odkaz našich osobností a snažia sa svojim zmýšľaním a tvorivosťou, aby tento odkaz raz nevypršal do nenávratna. Veľká vďaka im.
 
Príhovor pri odhaľovaní busty Š.M.Daxnera v Martine 7.júna 2022
 
ŠTEFAN MARKO DAXNER
Patril k tým významným osobnostiam 19. storočia, ktorí sa Svojimi celoživotnými aktivitami zaradili medzi najvýznamnejšie postavy slovenskej politiky. Politickou, organizátorskou a publicistickou prácou sa stal Štefan Marko Daxner ideológom a vedúcou postavou národného hnutia svojej doby.
Som nesmierne rád, že mi je umožnené, vystúpiť na tomto významnom podujatí ako zástupcovi mesta Tisovec, ktoré je historicky späté s takými osobnosťami, akými boli a sú August Horislav Škultéty, Bohuslav Nosák-Nezabudov, Dr. Pavol Jozeffy, Dr. Vladimír Clementis, Gustáv Lojko - Hostivít Tisovský, Ján Vansa, Jonatán Dobroslav Čipka, Matej Hrebenda, Terézia Vansová, Dr. Samo Daxner a samozrejme ŠTEFAN MARKO DAXNER.
Významnom preto, že je dôkazom toho, že spoločnosť aj v dnešnej dobe nezabúda a nikdy nemôže zabudnúť na svojich národovcov, ktorí v tak isto nie ľahkých dobách formovali budúcnosť našej vlasti.
Štefan Marko Daxner, rodák z Tisovca. Mnohí z nás ho poznajú ako právnika, politika, spisovateľa či jedného zo štúrovcov. Bol aj jedným z tých, ktorí v roku 1848 na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote vysvetľoval obsah i nedostatky marcových zákonov. Rovnako mal veľký podiel na koncipovaní „Žiadostí národa slovenského“ i Memoranda národa slovenského a taktiež sa pričinil o založenie slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej. To je len zlomok jeho prevažne pracovného života, ktorý je všeobecne známy. No možno nie všetci viete, že Štefan bol aj milovníkom prírody a niektorí ho označujú aj za priekopníka tisovského jaskyniarstva.
Svoje výlety podnikal aj po okolí Tisovca. Jedným takým bol aj zostup do jaskyne Michňová neďaleko nášho mesta. O svojom prieskume napísal aj článok v skalickom Obzore z roku 1878.
Tisovec nikdy nezabúda na svojho významného rodáka Štefana Marka Daxnera. Či už zveľaďovaním pamätného domu, má v ňom sídlo Mužsky spevokol, ktorý nesie názov podľa svojho zakladateľa, Štefanovho synovca Dr.Samuela Daxnera, ako aj pripomienkami pri jeho buste na námestí a na pôvodnom hrobe v mestskom cintoríne. Potvrdením snahy Tisovčanov o udržiavanie posolstva nášho rodáka je minuloročná rekonštrukcia Daxnerovho domu - národnej kultúrnej pamiatky, jeho terasy ,vonkajších priestorov a investícia mesta do nedávnej rekonštrukcie hrobového miesta rodiny Š.M.Daxnera. Srdečne vás pozývam aj na slávnostnú pripomienku 200. výročia narodenia a 130. výročia úmrtia Š. M. Daxnera, ktorú pripravujeme na jeseň.
Štúrovci v súradniciach národných dejín. Tak znie názov dnešného podujatia tu v Martine. Dovoľte mi na záver vysloviť túžbu, či prianie, aby si každý z nás Slovákov vždy našiel tie správne súradnice, ktoré nás privedú ku koreňom našej histórie, z ktorých vyrástol košatý strom našej Slovenskej národnej hrdosti.
V mene Mesta Tisovec, Mužského spevokolu Dr.Sama Daxnera, ako i v mene svojom ďakujem za pozvanie a vašu pozornosť.
Michal Stejskal, vedúci oddelenia kultúry a športu pri MsÚ v Tisovci
 

Vytvorené: 9. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 6. 2022 09:04
Autor: Správca Webu