Navigácia

Obsah

Stanovisko k nepravdivým a zavádzajúcim informáciám ohľadom pôsobenia ANUBIS - Profesionálne pohrebné služby

Typ: ostatné
Stanovisko k nepravdivým a zavádzajúcim informáciám ohľadom pôsobenia ANUBIS - Profesionálne pohrebné služby 1Dolu podpísaný Alexander Bacso ,konateľ spoločnosti Eurodetektor Slovakia, s.r.o.,
ktorá prevádzkuje ANUBIS-PPS, rozhodol som sa týmto listom reagovať na nepravdivé, zavádzajúce a krivé
obvinenia, ktoré vzniesol na našu adresu poslanec mestského zastupiteľstva mesta Tisovec.

Dôrazne sa ohradzujem k tvrdeniam, že naši pracovníci „tlačili rakvu po štátnej ceste po celej dĺžke ulici Muránska ako aj k tvrdenie ,že dôvodom bolo pokazené špeciálne vozidlo, ktoré sa malo pokaziť počas obradu.
Uvedené tvrdenia, ktoré sa naďalej šíria v meste Tisovec sú nepravdivé ,zavádzajúce a klamlivé.
Pohreb, kde sa využil pohrebný vozík na presun rakvy z Domu smútku nerealizovala naša spoločnosť.
Ďalej uvádzam, že rakva sa neviezla po celej dĺžky ulice ale len z Domu smútku po strednú bránu na druhej strane cesty.
Konaním, ktoré poškodzuje dobré meno a povesť našej spoločnosti sa osoba dopúšťa trestného činu podľa § 373 ods. 1 Trestného zákona a zároveň aj Občiansky zákonník podľa § 19b ods. 2 a 3 chráni názov a dobrú povesť právnickej osoby.
Žiadam Vás o tomto stanovisku informovať osobu, ktorá šíri ničím nepodložené tvrdenia a poškodzuje našu povesť v meste Tisovec. Bolo by vhodné pokiaľ toto stanovisko zverejnené na verejne dostupnom mieste aby si ho mohli prečítať aj občania mesta Tisovec.
Mrzí nás táto situácia, našou snahou je maximálne vychádzať v ústrety predstaviteľom mesta, mestskej organizácie ako aj obyvateľom, mesta Tisovec. V drvivej väčšine prípadov, nám pozostalí vyjadrujú uznanie a poďakovanie za naše služby. O to viac ma mrzí, vyjadrovanie osôb, ktoré s nami nemajú osobnú skúsenosť.
V budúcnosti by bolo vhodné aby v prípade, že má osoba, obyvateľ mesta, predstaviteľ samosprávy pochybností o našich službách alebo konaní, aby osobne kontaktoval p. Janku Mrázovú - zodpovednú pracovníčku alebo aj mňa ako konateľa spoločnosti.

Vzájomná dôvera vzniká otvorenou a priamou komunikáciou na základe dôkazmi podložených faktov.

Teším sa na ďalšiu spoluprácu
S pozdravom
Alexander Bacso
konateľ spoločnosti Eurodetektor Slovakia, s.r.o.


Príloha

Vytvorené: 22. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 9. 2020 10:03
Autor: Správca Webu