Navigácia

Obsah

Slovenský Zväz chovateľov v Tisovci oslávil 20. výročie svojej činnosti

Typ: ostatné
Slovenský Zväz chovateľov v Tisovci oslávil  20. výročie svojej činnosti 1V sobotu 30. novembra 2019 si tisovská organizácia Slovenského zväzu chovateľov pripomenula 20. výročie svojho vzniku. Jej členovia boli prijatí komisiou ZPOZ v obradnej sieni mesta Tisovec.

Po úvodných slovách, básni o rodnom kraji a ľúbivej piesni sa všetkým členom prihovorila predsedníčka ZPOZ-u Marta Svobodová.

 

Vážení naši hostia, členovia Slovenského zväzu chovateľov!

 

Henry Fielding, anglický románopisec a dramatik sa nezaoberal len krásnou literatúrou, v ktorej často využíval pravý zemitý humor, ale, ako všestranný človek, sa zaujímal i o krásy rodnej zeme a o vzťah ľudí k zvieratám. Často hovorieval: „Nič nečiní človeka ľudskejším ako láska k zvieratám.“

A práve láska ľudí k zvieratám je zrkadlom kultúry národa. Túto pravdu dokazujú všetci chovatelia a drobnochovatelia nielen na Slovensku, ale na celom svete. Najmä tí súkromní, ktorí chovajú svojich miláčikov len tak z pasie, pre potešenie či pre úžitok, pre blízky kontakt so živou prírodou a v neposlednej rade i pre zdieľanie skúseností a priateľstvo. Občas sa nimi aj prezentujú, ľúbia ich, chránia, venujú im tú najlepšiu starostlivosť a opateru, nedajú na nich dopustiť a navzájom si vlastne dodávajú energiu. O mnohých nikto možno ani nevie, lebo nie sú registrovaní v žiadnom spolku.

Ozajstný chovateľ chová srdcom. Je to krásna záľuba, ale aj veľmi náročná a zodpovedná práca, pretože každý chovateľ pracuje so živým materiálom. Zvieratká sa dokonca stali od 1. septembra 2018 súčasťou ľudí a už nie sú deklarované ako veci, ale ako živé a cítiace bytosti. Toto nóvum zabezpečila novela zákona č.39 o veterinárnej starostlivosti z roku 2007, lebo tak ako všetky stvorenia na tejto Zemi, aj oni majú právo na život vo vyhovujúcich podmienkach. Majú právo na životný priestor, ktorý vyhovuje ich prirodzeným fyzickým a psychickým nárokom.

Túto literu zákona dodržujú aj u nás v Tisovci členovia Slovenského zväzu chovateľov. Ich záujmové združenie už 20. rokov funguje na základe dobrovoľného členstva a združuje domácich chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných národných plemien, ktoré sú naším duchovným dedičstvom. Je to ich koníček, je to ich láska k zvieratám a k rodnej krajine.

 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Tisovci vznikla na základe iniciatívy tisovských občanov dňa 15. januára 1999 ustanovujúcou schôdzou. Hneď na jej prvom zasadnutí sa zišlo 17 chovateľov králikov, hydiny, oviec, kozičiek aj exotického vtáctva, aby nadviazali na chovateľské tradície čistokrvných chovov spred roku 1989.

Medzi zakladajúcich členov patrili Pavel Milec, Ján Martíni, Ján Venceľ, Juraj Svoboda st., Jaroslav Hoos, Branislav Brndiar st., Štefan Balog, Igor Murtin, Dušan Demian, Ján Dianiška, Pavel Pohorelský, Rudolf Pastýr, Miloš Šupka, Július Čepík, Milan Svinčiak, Ján Dianiška (poštár) a Pavel Rosiar.

Zároveň si zvolili pracovný výbor, ktorý začal s chuťou pracovať v zložení – predseda: Juraj Svoboda st., tajomník: Pavel Milec a hospodár: Dušan Demian. 18. februára 1999 im bolo pridelené evidenčné číslo a zaradenie základnej organizácie pod Oblastný výbor v Rimavskej Sobote.

Títo nadšenci začali svoju činnosť úplne od nuly. Prvé, tak veľmi potrebné finančné prostriedky, získavali brigádami na Mestských lesoch pri sadení stromčekov. Odvážna myšlienka uskutočňovať výstavy drobných zvierat aj v Tisovci vznikla na XX. Oblastnej výstave v Čerenčanoch na podnet bývalého primátora mesta Tisovec Ing. Petra Mináča. A tak sa I. propagačná výstava drobných zvierat uskutočnila v roku 2006. Výstavnícke začiatky ale neboli ľahké. Klietky pre králiky, či voliéry pre hydinu museli dovážať až z Čerenčian a stojany pod klietky pred každou výstavou stavali z dosák. Vďaka podpore Mestských lesov si postupne tieto potrebné veci vyrobili sami.

Prvé výstavy sa uskutočňovali vo dvore reštaurácie Darián. Od roku 2011 sa už realizujú v areáli MsKS, kde je väčší priestor pre zvieratká. Do dnešného roka 2019 na výstavách vystavili 518 ks králikov, 143 voliér hydiny a 124 klietok holubov. Okrem Tisovca pravidelne členovia tejto základnej organizácie vystavujú svojich miláčikov na Oblastnej výstave v Čerenčanoch a tiež na štvoroblastných výstavách, ktoré usporadúvajú oblastné výbory Banskej Bystrice, Zvolena, Pohronia a Rimavskej Soboty, kde veru aj tisovčania patria, podľa vysokého ohodnotenia, k úspešným chovateľom.

V priebehu rokov sa samozrejme rozvíjala, ale i menila členská základňa tisovských chovateľov. Niektorí jej rady opustili zo zdravotných dôvodov, iní museli odísť do rôznych miest za prácou, no našli sa i takí, ktorí svoje členstvo aktivovali len zo zištných dôvodov.

V súčasnosti má Základná organizácia Tisovec 25 aktívnych členov a dôležité je, že sú medzi nimi i traja mladí chovatelia – študenti stredných škôl. Počet dopĺňa jeden kolektívny člen – mesto Tisovec.

V roku 2018 na základe návrhu oblastného výboru v Rimavskej Sobote udelila Republiková rada Slovenského zväzu chovateľov dvom jej členom zväzové vyznamenanie. Jurajovi Svobodovi st. – Bronzovú plaketu za zásluhy o rozvoj SZCH a Dušanovi Demianovi – Čestný odznak za dlhoročnú funkcionársku a aktívnu činnosť v rámci ZO Tisovec.

 

Vážení chovatelia!

 

Držíme vám palce v pokračovaní a aj v rozvíjaní prirodzeného vzťahu ku svojim zvieratkám a želáme vám veľa trpezlivosti, odhodlania, zdravia a samozrejme ďalšieho, minimálne ešte aspoň 20-ročného priateľstva.

Čo je však pre všetkých nás úžasné, je to, že svoje nadšenie posúvate smerom k mladým ľuďom, pretože tak i v nich rozvíjate úctu k životu a k remeslám, ktoré súvisia s činnosťou patriacou na vidiek a do podhorských oblastí. Tak aj oni raz budú odovzdávať svoje skúsenosti a zároveň prispievať k romantike obcí, keď aj ich deti ráno prebudí kikiríkanie kohúta, hundranie moriek alebo hlasy kozičiek a ovečiek.

Nuž, starajte sa o vaše zvieratká, lebo ako sa hovorí, kto chce byť šťastný celý život, stane sa drobnochovateľom!

 

Po slávnostnom príhovore predseda základnej organizácie Juraj Svoboda st. odovzdal všetkým prítomným členom ďakovné listy od Republikovej rady Slovenského zväzu chovateľov v Bratislave podpísané ich predsedom RNDr. Júliusom Szabóm a tajomníčkou Mgr. Gabrielou Babjakovou.

Osobitné zväzové vyznamenanie Republiková rada udelila dvom členom Blaškovi Petrovi – odznak Vzorný chovateľ za výstavnícku činnosť a Dianiškovi Petrovi Čestný odznak za zušľachťovanie zvierat, za funkcionársku a výstavnú činnosť.

 

Pamätná kniha mesta sa čochvíľa zaplnila podpismi tisovských členov SZCH a takovku opäť prevzali zpozári. Podmanivé slová básne následne umocnila ďalšia pieseň.

Keďže v dobrej spoločnosti čas kráča míľovými krokmi aj prítomným hosťom krásne momenty prijatia v obradnej sieni sa po záverečnom slove stali peknými spomienkami. Tie, plní dojmov, prehodnocovali všetci na spoločnom posedení v reštaurácii Centrál.

Nezabudli, samozrejme, i na slová poďakovania členom ZPOZ-u za veľmi dôstojný obrad, Silvii Remperovej a jej personálu za výborný gurmánsky zážitok a fotografovi Milanovi Slabejovi za ochotu prísť a zdokumentovať slávnostné chvíle.

Nakoniec sa i ja chcem v mene všetkých chovateľov poďakovať ich manželkám a rodinám, ktoré im tento krásny koníček tolerujú a zdieľajú s nimi úspechy, ale aj sklamania. Bez nich by to jednoducho nešlo!

 

Menoslov súčasných členov ZO SZCH v Tisovci:

 

Ambróz Stanislav

Ambrózová Katarína

Bálint L. Viktor (z Lomu nad Rimavicou)

Bálintová Viktória (z Lomu nad Rimavicou)

Blaško Peter

Demian Dušan

Dianiška Peter

Dianiška Peter

Ferenčík Jaroslav

Hanuska Ľubomír

Hecko Miroslav

Hlavatý Štefan

Hodoň Martin

Husanica Tomáš

Kolektívny člen mesto Tisovec

Kriška Branislav

Murtin Igor

Prouzová Jana (z Lomu nad Rimavicou)

Rosiar Ivan (z Lomu nad Rimavicou)

Sabo Štefan

Stejskal Michal

Struhár Ján

Svinčiak Martin

Svoboda Juraj ml.

Svoboda Juraj st.

 

FOTOGALÉRIA

 

 

Mgr. Marta Svobodová

predsedníčka komisie ZPOZ

 


Vytvorené: 3. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 12. 2019 10:10
Autor: Správca Webu