Navigácia

Obsah

Slovenské kortýny 2017

Typ: ostatné
Zámerom tohto tematického divadelného festivalu je sprístupniť profesionálne divadelné umenie v regióne, ktorý je v súčasnosti okrajový, hoci v minulosti vynikal bohatou ochotníckou divadelnou činnosťou.

Nadväzuje na myšlienku Pavla Dobšinského, ktorý sa už v roku 1851 snažil založiť v tejto oblasti „premiestňovacie divadlo“ pre mestá Revúca, Tisovec. Pre túto iniciatívu vyhotovil Peter Michal Bohúň prvú divadelnú oponu. Tento festival má divadelno-vzdelávací charakter. Jeho úlohou je aj zvýšenie záujmu o témy, ktoré sú náročné.

Tento ročník je zameraný aj na 115. výročie narodenia a 65. výročie násilnej smrti Dr. Vladimíra Clementisa, politika, nášho tisovského rodáka.

 

V utorok, 12.9.2017 sa v aréne kinosály MsKS Tisovec predstavil herec Marko Igonda v programe scénického čítania Vladimír Clementis – Dialóg o vine a treste z cely smrti, ktorý režijne a scenáristicky pripravila Irena Žantovská. Ide o javiskovú adaptáciu románu významného súčasného spisovateľa Ľuboša Juríka Smrť ministra, ktorá popisuje fiktívny príbeh poslednej noci pred popravou v cele smrti slovenského intelektuála a politika Vladimíra Clementisa. Jurík postavil svoj text ako dialóg medzi Clementisom a jeho advokátom, ide však o postavu nereálnu, až symbolickú, postavu našepkávača a pokušiteľa, ktorá spovedá Clementisa z kľúčových momentov jeho života. Obe postavy symbolicky predstavil Marko Igonda, ktorý do úlohy advokáta vniesol celú metaforu zla, doženúc Clementisa práve tam, kde sa nachádza a kde sa končí jeho život. Táto dvojrola patrí k vrcholným dramatickým výkonom Marka Igondu.

 

Práve 20.9. uplynie 115 rokov od narodenia Dr. Vladimíra Clementisa, právnika, politika, publicistu, ministra zahraničných vecí ČSR.

Základné vzdelanie získal v Tisovci. V rokoch 1913-1921 študoval na gymnáziu v Skalici. Právo vyštudoval na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, z toho dva semestre strávil na univerzitách v Nemecku a vo Francúzsku. Počas štúdií v Prahe bol spoluzakladateľom skupiny a časopisu DAV, v ktorom pracoval až do jeho zániku v roku 1937. Do roku 1939 mal advokátsku kanceláriu v Bratislave. V politických procesoch obhajoval príslušníkov robotníckej triedy a členov KSČ. Po rozbití republiky emigroval do Francúzska, odtiaľ do Anglicka. V Londýne pôsobil ako publicista, vystupoval v československom rozhlasovom vysielaní BBC, kritizoval klérofašistický režim na Slovensku, napísal a vydal viaceré štúdie, redigoval Nové časy. Po oslobodení bol poslancom Národného zhromaždenia a štátnym tajomníkom na Ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 1948-1950 bol ministrom zahraničných vecí. V marci 1950 ho krivo obvinili z intelektuálskeho vzťahu k robotníckej triede a strane, z maloburžoáznej kolísavosti. V januári 1951 ho zatkli a 20.-28. 11.1952 bol v Prahe odsúdený na trest smrti. Rozsudok bol vykonaný 3.12.1952. V roku 1963 bol politicky i občiansky plne rehabilitovaný. Jeho predvojnová publicistická činnosť je v základe zhrnutá v dvoch zväzkoch pod názvom Vzduch našich čias (1967). Londýnska publicistika vyšla v knihe Odkazy z Londýna (1947). V londýnskej emigrácii vydal aj viacero brožúr politického obsahu, zostavil dva zborníky slovenskej poézie Zem spieva (1942) a Hnev svätý (1944). Z jeho literárneho diela tematicky vybočujú knihy Nedokončená kronika (1964), v ktorej spomína na detstvo, dospievanie a rodinné prostredie, a korešpondencia s manželkou Lídou Listy z väzenia (1969).

Od roku 1982 sú mesto Tisovec a Pohorelá organizátormi diaľkového turistického prechodu Clementisovou cestou, ktorého zakladateľom bol p. Milan Vojtko pri príležitosti nedožitých Clementisových osemdesiatin. Bol zorganizovaný s obavami a malou dušičkou, lebo vtedajšia politická klíma nebola naklonená podujatiam tohto typu. Napriek tomu sa na prechode zišlo okolo 50 nadšencov. Od roku 1989 boli pravidelnými účastníkmi prechodu aj mladí slovenskí poeti a poetky, ktorí sa až do roku 2003 pod pozorným okom básnika Vojtecha Kondróta pripravovali na svoju literárnu dráhu a svoje prvotiny prezentovali vo vlastnej interpretácii na popoludňajšom matiné v Tisovci. Po smrti V. Kondróta prevzal jeho štafetu Braňo Ondruš, ktorý patrí k organizátorom tohto podujatia od vzniku Mladej demokratickej ľavice. Od roku 2002 je súčasťou Clementisovych dní aj Koncert venovaný obetiam represálií 50-tych rokov, pretože aj náš rodák, politik a spisovateľ sa stal obeťou režimu, ktorému spočiatku dôveroval. Na podobné udalosti nesmieme zabúdať, aby sme sa poučili z histórie a nedopustili ich opakovanie.

 


Vytvorené: 21. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správca Webu