Navigácia

Obsah

Slávnostné otvorenie Oázy poznania a spolupráce

Typ: Školy
Bylinková a zeleninová záhrada uprostred školy? Jasné! V Základnej škole Dr. V. Clementisa v Tisovci sme sa posledný rok venovali zaujímavému projektu – na školskom dvore sme si vybudovali záhradku - oázu.

 A to nie hocijakú: s kvetinovými hriadkami, bylinkovou špirálou, pocitovým chodníkom, ekotriedou či úžasným hmyzím hotelom.

 7. mája 2018 sa u nás, v škole, konalo slávnostné otvorenie Oázy poznania a spolupráce.  

Vybudovali sme ju v rámci  nového grantového programu Slovenskej sporiteľne Inovatívna základná škola a tiež s veľkou podporou našich pedagógov, žiakov, sponzorov a rodičov. V oáze pribúdali postupne ekotrieda, bylinková špirála, kvetinový záhon, skalka, pocitový chodník a oddychová zóna. Plánujeme ju rozšíriť o ďalšie prvky, ako napríklad altánok, vyvýšené zeleninové záhony, Artušov kruh s ohniskom a ďalšie lavičky na oddych a relaxáciu.

A čo s oázou, okrem pletia buriny, polievania a zberania plodov?  Plánujeme ju počas školského roka využívať na výučbu matematiky, slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, prírodovedy  či vlastivedy. Čokoľvek  záleží len na učiteľovi a jeho tvorivosti.

Na úvod programu otvorenia oázy sa prítomným prihovorili p. riaditeľka školy PaedDr. K. Dominiková a p. zástupkyňa PaedDr. A. Keletiová. Privítali tiež našich vzácnych hostí, ktorí nám nezištne podali pomocnú ruku pri vybudovaní oázy a prijali naše pozvanie na slávnostné otvorenie: p. prednosta Mestského úradu v Tisovci Ing. Tibor Tokár, riaditeľ Mestských lesov v Tisovci Ing. Karol Kubíni a p. Ján Kostka z firmy ROKOSTRADE, s. r. o. Ďakujeme za pomoc aj ostatným, ktorí sa nezúčastnili  otvorenia: Ing. Štefanovi Bálintovi ako riaditeľovi Služieb mesta Tisovec, Robovi Boháčikovi, všetkým rodičom a priateľom školy.  Žiaci si pripravili hudobno-tanečný program, kde nechýbali ľudové zvyky -  stavanie mája a ľudové piesne v podaní členov detského folklórneho súboru   Čížiček, či  ukážky vlastnej tvorby detí. Tretiaci a štvrtáci porozprávali, čo si myslia o tomto novom kúte našej školy a čomu by sa ešte v oáze potešili. Po programe hostí čakalo pohostenie a žiakov zábavné i poučné aktivity na jednotlivých stanovištiach oázy.

  Žiakov najviac zaujal pocitový chodník. „Druhostupniarov“ oslovila bylinková špirála. A spoločne sme sa zhodli na tom, že by sme chceli aj oddychovú zónu. Pocitový chodník si po slávnostnom prestrihnutí pásky chceli vyskúšať všetci – žiaci, učitelia aj hostia.  So zavretými očami a bosými nohami. Každú časť chodníka tvorí iný podklad – kamene, šišky, mach, drevo, piesok…Tým, že majú chodci zavreté oči, veľmi intenzívne vnímajú materiál, jeho teplotu a štruktúru, čo v nich vyvoláva najrôznejšie pocity a stimuluje nervové zakončenia chodidiel. Človek na chvíľu intenzívne vníma len to, čo má pod nohami a vyčistí si hlavu od iných myšlienok.

             A okrem úspešného otvorenia oázy sme mali aj ďalší dôvod na radosť...

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a  Medzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum vyhlásili v marci 4. ročník súťaže s názvom BrilianTT, ktorá oceňuje  vzdelávacie inštitúcie. Prostredníctvom tejto súťaže sa zároveň verejne vyjadruje uznanie základným, stredným i vysokým školám, ktoré sa zaslúžili o zavedenie inovácií v poskytovaní vzdelávania. Všetky prihlášky starostlivo posudzuje komisia zložená z členov, ktorých menuje dekan fakulty. Medzi hodnotiace kritériá patria: inovatívnosť, prínos, hospodárnosť, úroveň spracovania a kontinuita.

Naša škola sa rozhodla zapojiť do tejto súťaže. Prihlásili sme projekt Oáza poznania a spolupráce a sme pyšní, že sa ako škola môžeme pochváliť 1.miestom v kategórii základných škôl. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 24. apríla 2018 v priestoroch kongresového centra SAV v Smolenickom zámku v rámci medzinárodnej konferencie s názvom Megatrendy a médiá. Ocenenie prevzali autorky projektu Mgr. Ľudmila Goldschűtterová a  Mgr. Janka Kostková spolu s p. riaditeľkou PaedDr. Katarínou Dominikovou. V úvode konferencie verejne predstavili náš víťazný projekt. Súčasťou ocenenia je aj finančný grant, ktorý môžeme použiť na dobudovanie našej oázy. Ocenenie si vysoko ceníme a je pre nás spätnou väzbou k práci, ktorú v našej škole vykonávame.

Udelené ocenenia si vážime. Sú morálnym poďakovaním za prácu, ktorú nie je vidieť okamžite, ale jej výsledky sa dostavia rokmi. 

Mgr. Ľudmila Goldschűtterová


Vytvorené: 30. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 5. 2018 14:47
Autor: Správca Webu