Navigácia

Obsah

Slávna minulosť, náročná súčasnosť, nejasná budúcnosť.

Typ: ostatné
VÝROČIE RYBÁRSKEHO SPOLKU
120 rokov MO SRZ Tisovec

V sobotu 4. septembra 2021 sa uskutočnila v Tisovci malá slávnosť na pripomienku 120. výročia vzniku miestneho Ľudového rybárskeho spolku. V dejinách ľudstva je 120 rokov len ako kvapka v mori, ale 120 rokov v pôsobení rybárskeho zväzu v Tisovci je hodné slávnostne a s hrdosťou si pripomenúť.

 

Istotne stojí za to pripomenúť si ľudí, ktorí už pred storočím patrili medzi priekopníkov rybárstva nielen v Tisovci, ale aj na Slovensku. Presnejšie povedané vo vtedajšom Uhorsku, keď v roku 1901 založili v Tisovci „Ľudový rybársky spolok“. Medzi zakladateľov patrili Dr. Samo Daxner, Ľudovít Clementis, Rudolf Manica, Ján Kriška, Gustáv Dianiška, Emil Horanský a ďalší. Už v tom čase musel mať Ľudový rybársky spolok vypracované základné stanovy, ktoré zostavil Dr. Samo Daxner. Schvaľoval ich Župný úrad v Budapešti a zaujímavosťou je, že v nezmenenej podobe pretrvali až do roku 1946.

Vodohospodárski vizionári

Pokojne dnes môžeme povedať, že išlo o vizionárov, keďže v tej dobe sa ani nechyrovalo o nejakej celoslovenskej rybárskej organizácii, keďže tá sa začala formovať až o 25 rokov neskôr. V roku 1911 členovia spolku dokonca vybudovali aj prvú liaheň pstruha potočného podľa dokumentácie z Budapešti. Táto však vzhľadom na znečistenú Rimavu aj napriek filtrácii vody nesplnila svoj účel. A preto v roku 1914 vybudovalo vedenie železiarní novú liaheň, ktorú dalo do správy Spolku. V prvom roku svojej činnosti vyprodukovala do prítokov 2000 ks plôdika pstruha potočného. Liahnutie pokračovalo až do roku 1917, keď bola liaheň úplne zničená povodňou.

Hostia na slávnosti

Musím vyzdvihnúť prácu hostiteľov, ktorí celú slávnosť zorganizovali na vysokej úrovni. Úvodné slovo mal predseda MO SRZ Tisovec pán Viliam Slašťan. Medzi čestnými hosťami boli aj primátorka mesta Tisovec Mgr. Irena Milecová, tajomník SRZ RADA Žilina Ing. Ján Kohút, ktorí vystúpili so svojimi príhovormi. Celú slávnosť sprevádzal aj kultúrny program, ktorý sa niesol vo folklórnom duchu. Na záver sa prihovoril prítomným tajomník MO SRZ Tisovec Mgr. Karol Mixtaj.

Aká bude budúcnosť?

Pri príležitosti osláv 120. výročia zorganizovali hostitelia aj výstavu pod názvom „Od minulosti až po súčasnosť“. Aká bude budúcnosť, to záleží na viacerých faktoroch. Jedným z nich je aj terajšie vedenie – a nielen v Tisovci – ale aj na Rade SRZ Žilina, či si dokážu nájsť a vychovať nasledovníkov nielen hodných, ale aj schopných chrániť a zveľaďovať posolstvo a dedičstvo predchádzajúcich generácií. A v neposlednom rade to bude závisieť aj od pseudoochranárov a ich nezmyslených rozhodnutí, ktoré sú kontraproduktívne a škodlivé a dehonestujú dlhoročnú prácu niekoľkých generácií. Spôsobujú tak nezvrátiteľné škody na celom biotope, dochádza k odcudzeniu rybárskych revírov a nemá to nič spoločné s rozumnou ochranou prírody vedúcou k jej zveľaďovaniu. Na vykreslenie smutnej reality si vypožičiam slová tajomníka MO SRZ Tisovec Mgr. Karola Mixtaja...

Potrebujeme skutočnú odbornosť!

„Pripomienka 120. výročia vzniku Ľudového rybárskeho spolku v Tisovci by mala byť príležitosťou na oslavu a optimizmus. Ale danajský dar našej organizácii, v podobe zaradenia revírov v užívaní našej organizácie do IV. stupňa ochrany, optimizmus potláča do úzadia. V uvedených tokoch s dĺžkou 4,2 km je ichtyofauna zdevastovaná na viac ako 95 % a chránené biotopy (mihuľa potočná, rôzne druhy žiab) sú nenávratne stratené. V zásade vzniká nikým a ničím neriadený proces, v ktorom bez akýchkoľvek pravidiel súťažia individuálne záujmy silnejších, zabúda sa na obyčajného človeka a matku prírodu... Rozhodnutia takéhoto typu majú negatívny vplyv na ichtyofaunu a na život každého z nás. Ak sa podobné rozhodovania nebudú riadiť skutočnou odbornosťou, ktorá nie je v rozpore so zdravým sedliackym rozumom, budeme len s povzdychom spomínať na časy, keď Rimava bola plná rýb a keď sa rešpektoval po tisícročia vyvíjajúci sa vzťah človeka k prírode,“ povedal v záverečnom príhovore Mgr. Karol Mixtaj.

Nevzdávajte sa, Tisovčania

Na záver by som rád poprial MO SRZ Tisovec, aby ten boj s veternými mlynmi v podobe nezmyslených rozhodnutí, ktoré im bránia v plnohodnotnej činnosti, nikdy nevzdali. Aby mali čo odovzdať nasledujúcim generáciám ako základ budúcnosti MO SRZ Tisovec.

 

Patrik KUVIK

redaktor Slovenského RYBÁRA


Vytvorené: 29. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2021 17:48
Autor: Správca Webu