Navigácia

Obsah

Skvalitnenie zberu separovaného odpadu v meste Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla

Typ: ostatné
Skvalitnenie zberu separovaného odpadu v meste Tisovec a mestskej časti Rimavská Píla 1V našom meste sa pri separovanom zbere najčastejšie stretávame s preplnenými kontajnermi. Mnohokrát sa stane, že silný vietor odfúkne voľne položený plast alebo papier pri preplnených kontajnerových stojiskách, čím dochádza k znečisteniu okolitých verejných priestranstiev. Tento stav sa opakuje, čo sa nepáči tak nám, zamestnanom mesta, ako i Vám, obyvateľom mesta

Na základe vlastnej iniciatívy, ako aj podnetov od obyvateľov mesta, sme sa pustili do analýzy súčasne nastaveného systému zberu separovaného odpadu, aby sme identifikovali možnosti na jeho skvalitnenie. Dňa 14.02.2020 zástupcovia mesta rokovali so zástupcami spoločností Natur-pack a. s. (Organizácia zodpovednosti výrobcov, cez ktorú pôvodcovia odpadov financujú systém zberu separovaného odpadu) a  Brantner Gemer s. r. o. (spoločnosť zabezpečujúca zber separovaného odpadu).

Výstupom spoločného stretnutia bolo zistenie, že takto nastavený systém zberu od jeho spustenia, sa v našom meste neuplatňuje správne. Systém bol nastavený tak, aby bol efektívny nielen vzhľadom na donáškovú vzdialenosť, ale najmä, aby spĺňal legislatívou stanovené štandardy zberu, to znamená aby obyvatelia mali dostatočnú kapacitu na realizáciu triedeného zberu.

Kontajnerové stojiská na separovaný odpad sú rozmiestnené na uliciach, kde je zavedený aj podomový zber plastov a papiera. Teda dochádza k duplicitnému rezervovaniu kapacity na zber separovaného odpadu, ktorá je využívaná nedostatočne, alebo takmer vôbec.

Aby sme mohli prijať správne rozhodnutie za účelom skvalitnenia zberu separovaného odpadu,  pripravili sme si pre obyvateľov rodinných domov krátky dotazník, ktorého vyplnenie zaberie maximálne 10 minút. Cieľom dotazníka je zistiť, akú formu zberu uplatňujete pri plastoch a papieri (podomový zber do žltého, respektíve modrého vreca, alebo do kontajnerových stojísk), či dobrovoľne odovzdávate papier základnej škole alebo materskej škole, či by ste boli za zrušenie podomového zberu papiera, či by ste privítali možnosť zintenzívniť výkup papiera spoločnosťou Brantner, s.r.o. Rovnako dotazník chceme využiť na zistenie spokojnosti so zberom biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, respektíve aké zmeny by ste v tejto oblasti privítali.

Veríme, že si nájdete čas na vyplnenie dotazníka, a tak budete môcť prispieť k zlepšeniu situácie v oblasti separovaného zberu odpadu. Vyplnený dotazník odovzdajte na Mestskom úrade v Tisovci, na Oddelení výstavby, ŽP a rozvoja mesta, alebo do schránky umiestnenej na budove predajne Kniha Gramo, alebo na budove Kultúrneho domu na Rimavskej Píle v termíne do 10.03.2020. Dotazník je publikovaný v elektronickej verzii, ktorý je zverejnený na internetovej stránke mesta. Počas dní 03.03.2020 (utorok)  a 04.03.2020 (streda) bude predmetný dotazník doručený do rodinných domov v Tisovci a na Rimavskej Píle.

 

Odkaz na dotazník:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexOZMqR8zqwZgYJ82oxt3m_iG4ARo95kjCSKalX7B1uGrXFA/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Ďalšie novinky, ktoré v súčasnosti posudzujeme a ktoré by mali prispieť k skvalitneniu separovaného zberu odpadu a k zvýšeniu miery vytriedenia:

Zriadenie zberného dvora

Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu pri bytových domoch

Zber kuchynského odpadu a použitých kuchynských olejov


Vytvorené: 2. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2020 14:01
Autor: Správca Webu