Navigácia

Obsah

Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna – biomasa – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomie o začatí konania

Typ: ostatné
Ministerstvo ŽP SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán zasiela oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedemie o začatí konania – Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna – biomasa.

Dokumenty sú dostupné na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-palivovej-zakladne-pre-vypal-vapna-biomasa-

 

Do Oznámenia a tiež do tlačenej verzie dokumentu „Rozšírenie palivovej základne pre výpal vápna - biomasa“ možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na mestskom úrade Tisovec na adrese:

Mestský úrad Tisovec

Nám.Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

Dotknutá verejnosť, dotknuté orgány a dotknuté obce môžu doručiť písomné stanoviská k „Oznámeniu o zmene“ najneskôr do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 65g ods.3 zákona č. 24/2006 Z.z., na adresu príslušného orgánu:

Ministerstvo ŽP SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 


Príloha

Vytvorené: 25. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 25. 5. 2023 15:56
Autor: Správca Webu