Navigácia

Obsah

Rok 2020 v základnej škole

Typ: ostatné
Keď sme sa v januári 2020 stretli v škole a vzájomne si priali šťastný nový rok, ani zďaleka sme netušili, čo nám naozaj prinesie a naopak, čo zoberie.
Žiakom ale aj učiteľom zobral ich každodenný školský život. Radosť zo stretnutia so žiakmi, spolužiakmi a kamarátmi, spoločné zážitky, neopakovateľné spomienky na výlety, exkurzie, školské akcie a rôzne programy. Malí prváci dodnes čakajú na pravú pasovačku do cechu školského, ôsmaci na vytúžený lyžiarsky výcvik, niektorí žiaci na plavecký kurz. Tešili sme sa na nové divadelné predstavenia ako aj na vianočný program, ktorý každoročne nastolí vianočnú atmosféru a teší sa veľkej obľube verejnosti.
Najčastejšie slová, ktoré sa skloňovali v roku 2020 boli: home office, dištančné a online vzdelávanie, rúška, odstupy a dezinfekcia. Žiaci sa preniesli do domáceho priestoru a škola stíchla. Vzdelávanie aj komunikácia žiakov, ako aj učiteľov, sa preniesla do online priestoru. Žiaci druhého stupňa týmto spôsobom fungovali 2/3 z celého roka.
Čo nám však rok 2020 priniesol? Nové skúsenosti, zážitky, zručnosti. Otvorili sa všetkým nové možnosti poznania, vzdelávania, sebapoznania aj zodpovednosti. Žiaci, hlavne starší, prebrali zodpovednosť za svoje učenie, spoznávali svoje silné aj slabé stránky. Dištančné vzdelávanie ukázalo aj nám, v čom máme rezervy a ako nastaviť vzdelávanie do budúcna. Aj keď sme sa ocitli v netradičnej situácii, učitelia naďalej pripravovali žiakom rôzne zadania, projekty, akcie či zaujímavé úlohy a organizovali online hodiny. Čas, keď boli chodby a triedy prázdne, sme využili na renováciu, skrášlenie a skultúrnenie priestorov, aby sa žiaci po návrate do školy cítili príjemne. Ďakujeme učiteľom, žiakom ako aj všetkým rodičom za spoluprácu, a za to, že sme minulý rok spoločnými silami zvládli.
Aj rok 2021 sme začali netradične. Dúfame, že bude úplne iný lepší, šťastnejší, slobodnejší.
 
vedenie ZŠ

Vytvorené: 8. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 8. 1. 2021 14:37
Autor: Správca Webu