Navigácia

Obsah

Propozície rybárske preteky v LRU – prívlač

Typ: ostatné
Propozície rybárske preteky v LRU – prívlač 126. ročník Memoriálu Dušana Manicu st.
Tisovský rybník – 8. júna 2019

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Viliam Slašťan

Organizátor : SRZ - MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Mgr. Karol Mixtaj

 tajomník

Administrátor : Igor Murtin

Pokladník : Vladimír Ivarg

Hlavný rozhodca : Róbert Trnavský

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Vladimír Ivarg

zabezpečenie

Usporiadateľ : Štefan Ferster

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 8. júna 2019

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 4 € členovia SRZ - MO Tisovec, 8 € nečlenovia

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. – 3. miesto pohár + diplom

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

 

Časový rozpis pretekov: 08.00 – príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

08.40 - losovanie lovného miesta

08.50 – otvorenie pretekov

08.55 – presun na lovné miesta

09.10 – preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených

12.00 – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU – prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

 

 

 

Nadväzec : Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

nástrahy.

Nástrahy : Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

bináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

kombinácií.

 

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

 

Bodovanie : za 4 ks ulovených rýb v čo najkratšom časovom úseku (po ulovení

pretekár odstupuje z preteku)

 

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba bez podberáka sa nehodnotí.

 

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

 

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

 

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

 

 

 

PRÍLOHA K  PROPOZÍCIAM:

 

Súčasťou týchto propozícií je príloha k LRU – mucha, ktorý sa uskutoční v ten istý deň.

 

 

 

 

 

 

 

Viliam Slašťan

riaditeľ pretekov

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA K PROPOZÍCIAM:

rybárske preteky v LRU – mucha

(uzatvorený)

 

1. ročník o Putovný pohár primátorky mesta Tisovec

Tisovský rybník – 8. júna 2019 

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 8. júna 2019

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 4 € členovia SRZ - MO Tisovec, aj nečlenovia

Účasť na pretekoch : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Ceny : 1. miesto Putovný pohár primátorky mesta Tisovec

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

 

Časový rozpis pretekov: 13.00 – preteky, časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených. Pretek sa uskutoční po ukončení

a vyhodnotení preteku v LRU – plávaná.

 

– vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu :LRU – mucha Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

 

Mušky : Súťažiaci môže používať iba mušky naviazané na jednoháčiku bez protihrotu

alebo s obrúseným alebo stlačeným protihrotom. Zaťažené mušky sú povolené

ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky. Mušky typu bobina (veľké oči) sú

povolené.

Na nástavci môže mať súťažiaci maximálne tri mušky v minimálnej

vzdialenosti 50 cm merané voľne v zvislej polohe nástavca, od očka k očku

mušky.

Akékoľvek prívesky, časti, telíčka mušky (červy, ikry, rybky) z tvarovaného,

či inak vytvoreního umelého materiálu, ako je silikon, guma a pod. sú zaká-

zané.

 

Privlastňovanie rýb : chytá sa spôsobom ,chyť a pusť,

 

Bodovanie : bodovanie úlovkov bez merania úlovkov. Na vyhodnotenie slúži

počet úlovkov a pri rovnosti počtu úlovkov rozhoduje najväčšia

ryba, prípadne pri rovnosti najväčších rýb druhá najväčšia ryba.

 

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Vylovená ryba bez podberáka sa nehodnotí.

 

 

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

 

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky... § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

 

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

 

Viliam Slašťan

riaditeľ pretekov

 


Vytvorené: 15. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2019 09:19
Autor: Správca Webu