Navigácia

Obsah

PROPOZÍCIE rybárske preteky v LRU – prívlač dospelí

Typ: ostatné
Tisovský rybník – 5. september 2021

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov                : Mgr. Karol Mixtaj

Organizátor                         : SRZ -  MO Tisovec

Zástupca riaditeľa -             : Igor Murtin

 tajomník

Administrátor                      : Jaroslav Katreniak

Pokladník                            : Vladimír Ivarg

Hlavný rozhodca                 : Milan Vetrák

Pomocný rozhodcovia         : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne          : Miroslav Balážik

zabezpečenie

Usporiadateľ                        : Štefan Ferster

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov                 : 5. september 2021

Miesto konania                   : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné                            :  5

Účasť na pretekoch            : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória                            : mládež od 15 rokov, dospelí 

Štartovné zahŕňa                 : vecné ceny

Ceny                                   : 1. – 3. miesto pohár + diplom

                                              (každému účastníkovi bude udelená pamätná medaila)

Občerstvenie                       : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami                                              

 

Časový rozpis pretekov:   08.00 – príchod, , registrácia, zaplatenie štartovného

                                            08.40 - losovanie lovného miesta

                                            08.50 – otvorenie pretekov

                                            08.55 – presun na lovné miesta

                                            09.10 –  preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

                                                          počtu prihlásených

                                            12.00 – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu : LRU – prívlač. Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

                       vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

                       než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

                       Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

                       nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

                       Nie je povolený lov pomocou plaváka, bubliny, drievka, sbirolina a pod.

                       umiestnených na vlasci, šnúre, príp. nadväzci. Nie je dovolený lov na mŕtvy či

                      živý hmyz, vrátane jeho lariev. Nie je dovolené akékoľvek vnadenie.

 

 

                                  

Nadväzec :   Ako nadväzec môže byť použité lanko, kevlar, struna a pod. Pred a za nástrahov

                      nesmie byť umiestnená žiadna prídavná záťaž. Záťaž môže byť len súčasťou

                       nástrahy.

Nástrahy :      Ako nástrahy môžu byť použité woblery, rotačné blyskáče, plandavky, ripre

                       twistre, marmyšky, cikáda, devony. Tieto jednotlivé nástrahy (okrem woblerov

                       môžu byť osadené max. dvomi jedno-, dvoj-, alebo trojháčikmi alebo ich kom-

                       bináciou. Povolení sú nástrahy z gumy, plastových hmôt, kovu, dreva a ich

                       kombinácií.

 

Privlastňovanie rýb : Vykonávacia vyhláška... §14 ods.(2)

 

Bodovanie               : za 4 ks ulovených rýb v čo najkratšom časovom úseku (po ulovení

                                   pretekár odstupuje z preteku).V prípade dosiahnutia rovnakého 

                                  časového úseku víťaza určí celková dĺžka ulovených rýb.

 

Bodované ryby        : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

                                   t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

                                  Vylovená ryba bez podberáka sa  nehodnotí. 

                                      

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

                                        bodu pretekov

 

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky...  § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon 

                     rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

 

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá  za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

 

 

 

PRÍLOHA  K  PROPOZÍCIAM:

 

Súčasťou týchto propozícií je príloha k LRU – mucha, ktorý sa uskutoční v ten istý deň.

 

                                                                                                    

                                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Karol Mixtaj      

                                                                                                        riaditeľ pretekov                       

 

 

PRÍLOHA K PROPOZÍCIAM:

rybárske preteky v LRU – mucha dospelí

(uzatvorený)

Tisovský rybník – 5. september 2021

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov                  : 5. september 2021

Miesto konania                    : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné                             :  5€  

Účasť na pretekoch             : Zákon o rybárstve... § 20 ods. (2)

Kategória                             : mládež od 15 rokov, dospelí 

Ceny                                    : 1. – 3. miesto pohár + diplom

                                               (každému účastníkovi bude udelená pamätná medaila)

Občerstvenie                        : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami                                             

 

Časový rozpis pretekov:   13.00 – preteky, časový limit (kolá) bude stanovený podľa

                                                    počtu prihlásených. Pretek sa  uskutoční po ukončení          

                                                    a vyhodnotení preteku v LRU – plávaná.

                                                       

                                               – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Spôsob lovu  :LRU – mucha Lov je povolený len z brehu. Ulovenú rybu musí pretekár

                       vyloviť podberákom a to tak, aby rybu nepoškodil a ryba sa nedotkla zeme skôr

                       než ju rozhodca skontroluje. Pretekári pri love nesmú prijímať žiadnu pomoc.

                       Pretekár môže loviť ryby iba vo svojom vylosovanom úseku. Pretekár nesmie

                       nahadzovať, alebo vodiť nástrahu v susedných úsekoch.

                  

Mušky          : Súťažiaci môže používať iba mušky naviazané na jednoháčiku bez protihrotu

                       alebo s obrúseným alebo stlačeným protihrotom. Zaťažené mušky sú povolené

                       ak je záťaž ukrytá v telíčku mušky. Mušky typu bobina (veľké oči) sú

                       povolené.

                       Na nástavci môže mať súťažiaci maximálne tri mušky v minimálnej

                       vzdialenosti 50 cm merané voľne v zvislej polohe nástavca, od očka k očku

                       mušky.

                       Akékoľvek prívesky, časti, telíčka mušky (červy, ikry, rybky) z tvarovaného,

                       či inak vytvoreního umelého materiálu, ako je silikon, guma a pod. sú zaká-

                       zané.

 

Privlastňovanie rýb  : chytá sa spôsobom ,chyť a pusť,

 

Bodovanie                : za každú ulovenú ulovenú rybu 1 bod + počet bodov v celkovej dĺžke

                                   ryby. Pri rovnosti počtu bodov rozhoduje najväčšia ryba, prípadne pri  

                                   rovnosti najväčších rýb, druhá najväčšia ryba.

                                                                         

Bodované ryby         : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

                                    t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

                                   Vylovená ryba bez podberáka sa  nehodnotí. 

 

 

Zaobchádzanie s rybou:  organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

                                        bodu pretekov

 

Poznámka: Na základe Vykonávacej vyhlášky...  § 20 ods. (3) organizátor umožní výkon 

                     rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

 

     UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá  za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Mgr. Karol Mixtaj         

                                                                                                        riaditeľ pretekov              


Vytvorené: 16. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 8. 2021 08:22
Autor: Správca Webu