Navigácia

Obsah

Projekt Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život a Stredná odborná škola v Tisovci

Typ: ostatné
Projekt Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život (ACC03P13) je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma a spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom, zriaďovateľom našej strednej školy.

Životné prostredie, ktoré zanecháme budúcim generáciám, nám nie je ľahostajné. SOŠ Tisovec sa preto ako jedna z mála škôl  aktívne zapojila do programu zaoberajúceho sa ochranou životného prostredia a získala finančný grant.

Z finančných zdrojov sa nám v počiatočnej fáze podarilo zakúpiť kompostéry, separačné koše do tried, nádoby na zadržiavanie dažďovej vody a vybudovať Walipini skleník. Zároveň sme kúpili aj kalifornské dážďovky. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je výsadba ovocných stromov, okrasných krov a tisov, ktoré sú akýmsi symbolom mesta Tisovec.

V dňoch 22. a 23. novembra 2021  sa v areáli strednej odbornej školy, základnej školy a mesta Tisovec uskutočnila dvojdňová aktivita, týkajúca sa výsadby a ošetrovania stromčekov.

V rámci workshopu  sa žiakom prihovoril Ing. Radovan Slocík z firmy Ortoagro Sloco s.r.o. z obce Vyšná Pokoradz. V prednáške sa  sústredil na základné informácie, ktoré je potrebné ovládať, keď chceme správne pripraviť pôdu, vhodne zvoliť stromy a kry na výsadbu podľa kritérií kvality pôdy, ako ich správne zasadiť a následne ošetrovať, akým spôsobom môžeme  štepiť ovocné stromčeky a predovšetkým -  pripomenul žiakom, že nie je dôležité strom vysadiť, ale snažiť sa, aby rástol a vydržal dlhé roky. Worshop sa nám podarilo  zrealizovať pre žiakov SOŠ a ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci. Po workshope si žiaci prakticky overili svoje vedomosti a  vysadili stromčeky a tisy. Dvojdňová aktivita sa stretla u žiakov s veľkým záujmom, aktívne sa zapájali a kládli otázky.

Aj keď je projekt financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021, celá realizácia prebieha vďaka podpore a spolupráci s partnerskými organizáciami, ktorými sú mesto Tisovec, ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, Mestské lesy Tisovec, občianske združenie Muránska planina - Čierny Hron.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na projekte, patrí naše poďakovanie.

                                                                                                           Kolektív SOŠ Tisovec


Vytvorené: 2. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 12. 2021 08:57
Autor: Správca Webu