Navigácia

Obsah

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - aktualizácia

Typ: ostatné
 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta - aktualizácia Vážení obyvatelia mesta Tisovec, vážení zástupcovia rozpočtových, príspevkových, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov,


v súčasnom období naše mesto v spolupráci s odborným referentom projektu „Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota“ začalo prípravné práce k vypracovaniu strategického dokumentu Aktualizovaný PHRSR Tisovec na roky 2024 – 2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR“).

Pokiaľ chce naše mesto i v ďalšom programovacom období Európskej únie úspešne využívať možnosti financovania pripravených projektov z fondov EÚ, potrebuje mať k tomu v zmysle platnej legislatívy vypracovaný a schválený „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja“, ktorého súčasťou sú zámery podporujúce jeho rozvoj.

 

Z tohto dôvodu si Vás,

 

Vážení obyvatelia mesta Tisovec a vážení zástupcovia rozpočtových, príspevkových, mimovládnych organizácií a podnikateľských subjektov dovoľujeme pozvať k spolupráci pri vytváraní Aktualizácie PHRSR na roky 2024 – 2028 s výhľadom do roku 2030.

 

Chcete aby sa rozvoj mesta v budúcnosti zameral na rekonštrukciu miestnych komunikácií? Na podporu rozvoja podnikania? Na rozvoj cestového ruchu (nové zariadenia, cyklotrasy)? Prípadne na rozširovanie ponuky a kvality obchodu a služieb?

 

Máte návrh konkrétneho projektu o ktorý by sa malo mesto v budúcnosti uchádzať? (napr. rekonštrukcia kultúrnych pamiatok, oprava miestnych komunikácií, budovanie športovísk, detských ihrísk, vybudovanie zariadenia pre deti, cyklotrás, vybudovanie kontajnerových stojísk a pod.?)

 

Podeľte sa s nami o Vaše názory, postrehy a návrhy na zlepšenie v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja nášho mesta!

 

Akákoľvek iniciatíva z Vašej strany je vítaná.

 

Postrehy, pripomienky a nápady, ktoré prispejú k budúcemu rozvoju nášho mesta môžete adresovať v elektronickej forme na e-mailovú adresu info@tisovec.com, osobne mestským poslancom ako Vašim voleným zástupcom, členom komisií Mestského zastupiteľstva ako poradným orgánom mestského zastupiteľstva a v neposlednom rade Mestského úradu (kancelária prednostky Mestského úradu č. d. 204) v termíne do 30. septembra 2023.

 

Svoje konkrétne projektové zámery môžete vyjadriť aj priamou účasťou na Zasadnutí Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27. septembra 2023 v zasadacej miestnosti Mestského úradu o 16.00 hod.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

 

Mesto Tisovec.

 

 


Prílohy

Vytvorené: 11. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 9. 2023 7:49
Autor: Správca Webu