Navigácia

Obsah

Priznanie k dani z nehnuteľnosti v r. 2019.

Typ: ostatné
Priznanie k dani z nehnuteľnosti v r. 2019. 1Upozorňujeme občanov, fyzické osoby –podnikateľov a právnické osoby, ktorí v roku 2018 nadobudli nehnuteľný majetok (pozemok, byt, garáž, rodinný dom, rekreačnú chatu a pod.) alebo nastali zmeny okolností na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti

(stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie - zmena užívania stavby, zmena druhu pozemku, dedičstvo), resp. ho vlani predali, že sú povinní doručiť na mestský úrad  vyplnené tlačivo "Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje", a to  najneskôr do 31. januára 2019. Uvedené tlačivo je k dispozícií na mestskom úrade  na oddelení správy daní a poplatkov.

V prípade, že u občana alebo podnikateľa v priebehu roku 2018 nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, daňové priznanie sa nepodáva. 

Bližšie informácie o povinnostiach, ktoré s týmto súvisia, dostane každý daňovník na Mestskom úrade v Tisovci na oddelení správy daní a poplatkov(prízemie) alebo na t.č.

047/5603811.


Vytvorené: 28. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 28. 1. 2019 15:25
Autor: Správca Webu