Navigácia

Obsah

Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Typ: ostatné
Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti 1 Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

                               Príprava na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa v najbližších týždňoch bude realizovať prípravu uchádzačov na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti – „profesionálne rodičovstvo“.

Primárnym cieľom profesionálnej náhradnej rodiny je dočasné poskytnutie domova a starostlivosti dieťaťu, kým nebude možný jeho návrat do biologickej rodiny, prípadne do náhradnej rodiny. Profesionálny rodič je zamestnancom centra pre deti a rodiny, poberá mzdu a príspevok na úhradu výdavkov na dieťa. Výška úhrady výdavkov závisí od veku dieťaťa.

Príprava bude realizovaná prezenčnou formou. Skupina uchádzačov sa stretne 10 – 11 krát. Jedno stretnutie trvá 7 – 8 hodín. Dôraz sa kladie na zážitkovú formu vzdelávania. Príprava sa realizuje zdarma.

                                       

Rozsah prípravy:

a) 60 hodín, ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie,

b) 80 hodín, ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie,

Manžel/ka záujemcu o prípravu je povinný/á zúčastniť sa najmenej 21 hodín nácviku praktických zručností.

Miesto konania prípravy: CDR Hnúšťa, ul. Budovateľov 801, Hnúšťa a Malinovského 963, Tisovec

Termín: Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 25.06.2024.

               Príprava sa bude vykonávať v rozmedzí mesiacov júl 2024 – október 2024

Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať zodpovedného zamestnanca:  

Mgr. Monika Maťková, t.č. 0911 551 141, email: socialne.hnusta@ded.gov.sk                   


Vytvorené: 16. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 16. 5. 2024 14:36
Autor: Správca Webu