Navigácia

Obsah

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY - Základná umelecká škola

Typ: Školy
PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY - Základná umelecká škola 121.– 24. máj v čase od 13:00 do 16:30

Uchádzači o štúdium sa môžu prihlásiť do nasledovných odborov:

  • hudobný, výtvarný, tanečný.

V hudobnom odbore je možné študovať nasledovné predmety:

  • hra na: klavíri, keyboarde, akordeóne, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, husliach, violončele, gitare, elektrickej a basovej gitare, cimbale, bicích nástrojoch.

V prípade záujmu je potrebné dostaviť sa v danom termíne na prijímacie skúšky. Po úspešnom prijatí žiaka/žiačky odovzdať vyplnenú prihlášku na štúdium vybratého odboru (poprípade viacerých) s podpisom zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka do horeuvedeného termínu.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky vo zvolenom odbore a následné splnenie požadovaných predpokladov v prípravnom a v základnom štúdiu alebo v štúdiu pre dospelých.

Prihlášku nájdete na stránke školy www.zustisovec.edupage.org

v sekcii „O škole“ pod názvom „Prihláška – tlačivo“ alebo môžete priamo zaslať vyplnenú elektronickú prihlášku.

 

Všetky deti do 10 rokov

musia prísť na prijímacie skúšky v sprievode rodičov!

 

Tešíme sa na Vás! Vaša Zuška


Vytvorené: 9. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2018 13:28
Autor: Správca Webu