Navigácia

Obsah

Priama cesta zo školy do zamestnania

Typ: Školy
Priama cesta zo školy do zamestnania 1Program medzinárodnej mobility študentov a učiteľov Erasmus+ je program podporovaný EU a národnou agentúrou SAAIC.

Je to program, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu počas programového obdobia v rokoch 2014-2020 a poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v uvedených oblastiach. Program dáva príležitosť študentom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

     Naša škola (SOŠ v Tisovci)  sa v rámci programu Erasmus + úspešne uchádzala o grant pre odbornú prax našich žiakov v zahraničí  s projektom Priama cesta zo školy do zamestnania. Odborná prax našich žiakov, ktorí uspeli vo výberovom konaní,  bude realizovaná od 28. októbra do 16. novembra 2017 v Rakúsku (vo Viedni).

     Prax žiakov odboru manažment regionálneho cestovného ruchu bude zameraná tak, 

aby získali prehľad o organizovaní prác v stravovacom a ubytovacom zariadení hotela,     grafici si v grafickom štúdiu vyskúšajú prácu od zadania objednávky klientom, cez plánovanie, prípravu návrhu, výrobu konečného produktu až po propagáciu daného produktu a elektrikári by mali spoznať technologické postupy a metódy práce používané v západnej Európe, osvojiť si moderné technológie pri navrhovaní elektroinštalácií budov a inteligentných domov.

     Všetci by okrem odborných vedomostí a zručnosti mali získať zahraničné pracovné skúsenosti, spoznať inú krajinu a získať zahraničné pracovné kontakty.

     Odborné vedomosti získané na zahraničnej stáži budú posudzované učiteľmi odborných predmetov a hodnotenie od firiem sa bude zohľadňovať v polročnom, poprípade koncoročnom hodnotení žiakov. Porovnanie získaných vedomostí a zručností bude merané na základe princípov hodnotiaceho systému ECVET.

PaedDr. Zora Kéryová


Vytvorené: 31. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správca Webu