Navigácia

Obsah

POZVÁNKA na zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim. Píla

Typ: ostatné
dňa 13.09.2020 (nedeľa)
o 15:00 v kultúrnom dome Rim. Píla.

Urbárska spoločnosť Rim. Píla, pozem. spol.

 

POZVÁNKA

 

Výbor US Vás pozýva na

 

zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim. Píla

 

dňa 13.09.2020 (nedeľa)

o 15:00 v kultúrnom dome Rim. Píla.

 

Program: 14:30 – 15:00 – prezentácia

Od 15:00   1. Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice

                  2. Správa o činnosti výboru a o hospodárení spoločenstva

                      za rok 2019

                  3. Správa odborného lesného hospodára o hospodárení v prenajatých

                      lesoch

                  4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia US

                  5. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019

                  6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2019

                  7. Rôzne

                  8. Záver

 

Po skončení zasadnutia: občerstvenie, vyplácanie dividend

 

Bližšie informácie:  tajomník US  Miroslav Koncoš, tel. 0908 365 285, e-mail: koncos.m@post.sk                                                                                  

 

 

                                                                                           ………………………………….

                                                                                            Ing. Ľuboslav Foľko, predseda, v. r.

 

UPOZORNENIE PRE ÚČASTNÍKOV Valného zhromaždenia US Rim. Píla:

  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • pri vstupe do budovy budú zabezpečené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk,
  • povinnosťou účastníkov hromadného podujatia je dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
  • platí zákaz podávania rúk,
  • je potrebné dodržiavať rozostup 2 m medzi osobami (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať).

Odkaz: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_Opatrenie_hromadne_podujatia.pdf

 


Vytvorené: 6. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2020 10:21
Autor: Správca Webu