Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ mimo plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ mimo plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva 1v stredu 9. novembra 2022 o 16,00h.

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať mimo plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva
v stredu 9. novembra 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
6. Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
7. Konsolidovaná výročná správa MESTA TISOVEC za rok 2021
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
8. Záznam o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR, zameranej na príjmy obcí na poskytovanie kvalitných služieb občanov počas pandémie
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
9. Záver


Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 3. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 11. 2022 12:44
Autor: Správca Webu