Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 1 28.12.2022 o 16:00 hod.
Zasadačka Mestského úradu v Tisovci

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci,
ktoré sa bude konať v stredu 28. decembra 2022 o 16,00h

v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

 

 

PROGRAM

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva

  3. Voľba návrhovej komisie a

  4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 10/2022 za Mesto Tisovec

Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie

  1. Návrh na splnomocnenie primátora mesta na zmenu rozpočtu mesta do 31.12.2022

Predkladá: J. Vengrín, MBA, primátor mesta

  1. Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec

Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva

  1. Záver

Ján VENGRÍN, MBA

primátor MESTA TISOVEC

 


Vytvorené: 21. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2022 12:49
Autor: Správca Webu