Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 1 Slávnostné ustanovujúce zasadnutie MsZ
28.11.2022 o 16:00 v Obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci.

Pozývam Vás na slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 28. novembra 2022 o 16,00h
v Obradnej sieni Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
d) Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným primátorom
e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
f) Vystúpenie primátora mesta
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie a voľba mandátovej komisie
4. Správa mandátovej komisie
Predkladá: predseda mandátovej komisie
5. Návrh na zriadenie Výboru m. č. Rimavská Píla a zvolenie predsedu
Predkladá: J. Vengrín, primátor mesta
6. Schválenie sobášiacich
Predkladá: J. Vengrín, primátor mesta
7. Určenie platu primátora mesta
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
8. Diskusia
9. Záver

Mgr. Irena Milecová v. r.
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 24. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2022 11:06
Autor: Správca Webu