Navigácia

Obsah

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MsZ 19.8.2022 o 16:00 hod.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI
Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude
konať mimo plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva
v utorok 9. augusta 2022 o 16.00 hodine
v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
Program
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Návrh na predĺženie platnosti dokumentu: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla na roky 2016-2022
6. Rôzne
Mgr. Irena Milecová
Primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 2. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2022 15:15
Autor: Správca Webu