Navigácia

Obsah

Použitie ohňostroja bez súhlasu Mesta je porušením zákona

Typ: ostatné
Použitie ohňostroja bez súhlasu Mesta je porušením zákona 1Mestský úrad v Tisovci upozorňuje obyvateľov mesta, že používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom Mesta.

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky používania pyrotechnických výrobkov.

Podľa zákona možno používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Používanie pyrotechnických výrobkov v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom Mesta na základe písomnej žiadosti o súhlas na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím.

Mesto vydá súhlas, alebo žiadosť zamietne. Súhlas Mesta na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 oprávňuje žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka.

Ten, kto použije pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka bez súhlasu Mesta, sa dopúšťa priestupku. Obvodný banský úrad objasňuje a prejednáva priestupky podľa všeobecného predpisu o priestupkoch. Za priestupok Obvodný banský úrad uloží pokutu do 1 650 eur.

V prípade, ak ste boli svedkami použitia pyrotechnických výrobkov a Mesto Vás neinformovalo o vydaní súhlasu, žiadame Vás, aby ste takéto konanie oznámili na Mestskú políciu v Tisovci formou úradného záznamu. Oznámenie by malo obsahovať miesto, dátum, čas použitia pyrotechnických výrobkov, ako aj mená osôb, ktoré tieto výrobky použili


Vytvorené: 30. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 30. 6. 2021 12:28
Autor: Správca Webu