Navigácia

Obsah

Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie — upresnenie informácií

Typ: ostatné
Poskytovanie poštových služieb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie — upresnenie informácií 1 Upresnenie informácií zo strany Slovenskej pošty a.s. ohľadom doručovania poštových zásielok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia COVID-19.

Slovenská pošta, a.s., s účinnosťou od 19.03.2020 pristupuje v súlade s S 16 písm. d) zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov k úprave podmienok doručovania poštových zásielok a to nasledujúcim spôsobom:

  • Úradné zásielky (zásielky so službou „Do vlastných rúk") - nebudú doručované na odovzdávacie miesto podľa adresy ale do domových listových schránok bude doručované len oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok; pri zásielkach so službou opakované doručenie na žiadosť odosielateľa bude doručovaný len 1 krát) s výnimkou adresátov, ktorí požiadali o elektronické oznamovanie (týmto budú zásielky oznamované elektronicky) a takéto poštové zásielky budú ukladané na príslušnej pošte počas plynutia odbernej lehoty, ktorá bude automaticky (bezodplatne) na všetkých zásielkach predĺžená 0 14 kalendárnych dní (uvedené sa netýka zásielok s dispozičnou službou „Uložiť...dní” alebo „Neukladat”').
  • Doporučené zásielky (zásielky bez služby „Do vlastných rúk”) — budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej listovej schránky alebo uloženia zásielky v poštovom priečinku.
  • Poistené zásielky - nebudú doručované na odovzdávacie miesto podľa adresy ale do domových listových schránok bude doručované len oznámenie o uložení zásielky (tzv. žltý lístok) s výnimkou adresátov, ktorí požiadali o elektronické oznamovanie (týmto budú zásielky oznamované elektronicky) a takéto poštové zásielky budú ukladané na príslušnej pošte počas plynutia odbernej lehoty, ktorá bude automaticky (bezodplatne) na všetkých zásielkach predĺžená 0 14 kalendárnych dní (uvedené sa netýka zásielok s dispozičnou službou „Uložiť...dní” alebo „Neukladat%').
  • Obyčajné listové zásielky — budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok štandardným spôsobom.

 Poštové poukazy — budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok ako obyčajné listové zásielky a budú doručované bez peňazí.

Vzhľadom na skutočnosť, že odberná lehota zásielok bude automaticky predĺžená 0 14 kalendárnych dní len pri zásielkach, ktoré nebudú obsahovať dispozičnú službu „Uložiť . dní” alebo „Neukladat”' odporúčame orgánom verejnej moci využívať tieto dispozičné služby len v nevyhnutnom rozsahu, aby umožnili občanom Slovenskej republiky prevzatie poštových zásielok.

O ďalších opatreniach zo strany Slovenskej pošty, a.s., ohľadom doručovania poštových zásielok v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia COVlD-19 Vás budeme priebežne informovať. Aktuálne informácie sú dostupné aj na www.posta.sk.

 


Príloha

Vytvorené: 24. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2020 15:32
Autor: Správca Webu