Navigácia

Obsah

Ponuka práce

Typ: ostatné
Ponuka práce 1 CSM Industry s.r.o. Tisovec

Projekt PATRIA

V rámci pripravovaného projektu s fínskym obchodným partnerom – spoločnosťou PATRIA –výroba a montáž obrneného vozidla Patria AMVXP 8x8

 

Druh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva - plný úväzok

externe – práca na živnosť

Pracovná pozícia:

 • Montážny pracovník

Skladanie oceľových konštrukcií

vykonávanie montážnych prác za použitia prístrojov a zariadení

 • Samostatný elektrotechnik/elektromechanik

oprávnenie §21, §22, elektrických schém a návodov na zapojenie elektrických komponentov, práca v PC, práca so CAN bus systémami, riadiacimi jednotkami a ich programovaním

 • Skúšobný technik (vodičský preukaz, skupina C)

vedenie terénneho vozidla v teréne ako i na pozemných komunikáciách, kontrola a sledovanie všetkých systémov vozidla,  ich správanie počas testovacej jazdy

vykonávanie montážnych prác za použitia prístrojov a zariadení

 • Lakýrnik

Lakovanie kovových konštrukcií

 • Kontrolór kvality

Kontrola a posudzovanie kvality výrobkov, výrobných procesov, kontrola výrobkov vykonávaním predpísanej kontroly kvality materiálu, kontroly rozmerov výrobkov

 

Základné požiadavky:

 • vzdelanie a odborná spôsobilosť v danom odbore
 • technická gramotnosť a čítanie výkresovej dokumentácie
 • strojárska výroba veľkou výhodou
 • čistý register trestov
 • negatívny test na drogy
 • znalosť ANJ výhodou
 
Prax na uvedených pracovných pozíciách - podmienkou.

Počet rokov praxe 2 roky.

Nástup:  09/2023

Ponúkané pracovné pozície

si vyžadujú zaškolenie priamo u obchodného partnera PATRIA vo Fínsku

 • Trvanie školenia : 4-8 týždňov
 • Predpokladaný termín: začiatok 01.10.2023 – ukončenie 30.11. 2023

Výber vhodných uchádzačov na základe výberového konania

Bližšie informácie o pracovných a mzdových podmienkach:

Kontakt:

CSM Industry s.r.o. Tisovec

Kontaktná osoba: Dagmar Dianišová
Tel.: +421903567556
E-mail: dagmar.dianisova@csm.sk

 

Ponuka práce:

Majster výrobného strediska

Druh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva - plný úväzok, doba neurčitá

Ponúkaná mzda:

Od 1200,- EUR/mesiac – uvedená mzda je orientačná

možnosť dohody pracovných a mzdových podmienok v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností a zručností uchádzača

Náplň práce:

-   Plánovanie, riadenie a koordinovanie existujúcej výroby, výrobných procesov a kapacít

-   riadenie, koordinovanie, vedenie  a motivovanie výrobného tímu zamestnancov strojárskej výroby vrátane ich zaškoľovania a periodického hodnotenia

-   dohľad nad dodržiavaním pracovných inštrukcií výrobného tímu

-   kontrolovanie výkonnosti výrobného tímu ako aj ďalších ukazovateľov

-   zodpovednosť za plnenie výrobného plánu dielne - zodpovednosť za plnenie denného plánu výroby, minimalizácia prestojov - účasť na zlepšovaní procesov, znižovaní nepodarkov a optimalizácii výrobných nákladov

 -  zodpovednosť za dosahovanie a trvalé zvyšovanie produktivity zamestnancov na dielni

-   zodpovednosť za rozvoj dielne a jej zamestnancov po personálnej, technickej a organizačnej stránke

-   sledovanie efektivity výroby, zabezpečovanie technickej podpory produkcie-

-   spoluzodpovednosť za nábeh nových výrob

-   Riadenie technologických zmien, implementovanie nových technológií a postupov na zvyšovanie konkurencieschopnosti

-   Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj noriem kvality ISO 9001, ISO 3834, ISO 1090, ISO 14001

 

Základné požiadavky:

 • Prax z výrobnej strojárskej spoločnosti
 • Vzdelanie technického zamerania, strojárske veľkou výhodou
 • Skúsenosti s vedením pracovného kolektívu
 • Čítanie technickej (výkresovej) dokumentácie

Prax : počet rokov praxe: 5 rokov

Nástup:  ihneď.

Bližšie informácie o pracovných a mzdových podmienkach:

 

Kontakt:

CSM Industry s.r.o. Tisovec

Kontaktná osoba: Dagmar Dianišová
Tel.: +421903567556
E-mail: dagmar.dianisova@csm.sk

 

 

 

Ponuka práce:

Kontrolór kvality

Druh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva - plný úväzok, doba neurčitá

Ponúkaná mzda:

Od 900,- EUR/mesiac – uvedená mzda je orientačná

možnosť dohody pracovných a mzdových podmienok v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností a zručností uchádzača

Náplň práce:

-   Náplň práce

-   Kontroly výrobkov vykonávaním predpísanej kontroly kvality materiálu, kontroly rozmerov výrobkov

-   Znalosť vedieť používať základné meradlá ako sú : mikrometre, výškomery, posuvné meradlá

-   Príprava meracích reportov ( Excel , Word ) , vyhodnocovať ich , evidovať

-   Zodpovedanie za dodržiavanie bezpečnostných noriem ako aj noriem kvality ISO 9001, ISO 3834, ISO 1090, ISO 14001

 

Základné požiadavky:

 • Prax z výrobnej strojárskej spoločnosti
 • Vzdelanie technického zamerania, strojárske veľkou výhodou
 • Čítanie technickej (výkresovej) dokumentácie
 • Znalosť meracích metód a zariadenia ( výhodou )
 • Znalosť práce s počítačom
 • Znalosť ANJ - výhodou

Prax : počet rokov praxe: 2 rokov

Nástup:  ihneď.

Bližšie informácie o pracovných a mzdových podmienkach:

 

Kontakt:

CSM Industry s.r.o. Tisovec

Kontaktná osoba: Dagmar Dianišová
Tel.: +421903567556
E-mail: dagmar.dianisova@csm.sk

 

 

 

 

Ponuka práce:

Samostatný účtovník

Druh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva - plný úväzok, doba neurčitá

externe – práca na živnosť

Ponúkaná mzda:

1 300 EUR/mesiac – uvedená mzda je orientačná

možnosť dohody pracovných a mzdových podmienok v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností uchádzača

Náplň práce:

–     účtovanie došlých a odoslaných faktúr, evidencia – spracovanie pokladničných dokladov v systéme  

–     samostatné účtovanie bežných účtovných operácií – samostatné riešenie štandardných účtovných operácií

–     účtovanie bankových výpisov

–     vypracovávanie mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok

–     spracovanie daňových priznaní, DPH, DPPO, DzMV

–     pripravovanie výkazov pre Štatistický úrad SR.

–     komunikovanie s audítormi, daňovými úradmi a inými inštitúciami.

Záujemca o ponúkanú pracovnú pozíciu môže vykonávať prácu aj externe na základe zmluvy o poskytovaní služieb (živnostník), požaduje sa však výkon práce v sídle zamestnávateľa minimálne 2-3 dni v pracovnom týždni v zmysle vzájomnej dohody so zamestnávateľom.

 Prax na pozícii samostatný účtovník - podmienkou.

Počet rokov praxe 2-5 rokov.

Nástup:  ihneď.

Bližšie informácie o pracovných a mzdových podmienkach:

 

Kontakt:

CSM Industry s.r.o. Tisovec

Kontaktná osoba: Dagmar Dianišová
Tel.: +421903567556
E-mail: dagmar.dianisova@csm.sk

 

 

 

Ponuka práce:

Zvárač kovov CO2 – strojný zámočník-ustavovač

Druh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva - plný úväzok, doba neurčitá

Externe – práca na živnosť

Záujemca o ponúkanú pracovnú pozíciu môže vykonávať prácu aj externe na základe zmluvy o poskytovaní služieb (živnostník),

Ponúkaná mzda:

Od 900 EUR/mesiac – uvedená mzda je orientačná

možnosť dohody pracovných a mzdových podmienok v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností a zručností uchádzača

Náplň práce:

zváranie ťažkých oceľových konštrukcií v súlade s technickou dokumentáciou

zváranie kovov, úprava a zostavovanie častí zvarencov do celkov

 

Základné požiadavky:

 • zváračský preukaz ZM1, zváračský certifikát o štátnej skúške
 • čítanie výkresovej dokumentácie

 

Prax na pozícii zvárač kovov - podmienkou.

Počet rokov praxe: 2 roky

Nástup:  ihneď.

Výber vhodných uchádzačov na základe výberového konania, vykonania skúšky

 

Bližšie informácie o pracovných a mzdových podmienkach:

 

Kontakt:

CSM Industry s.r.o. Tisovec

Kontaktná osoba: Dagmar Dianišová
Tel.: +421903567556
E-mail: dagmar.dianisova@csm.sk

 

 

 

Ponuka práce:

Obrábač kovov

Druh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva - plný úväzok, doba neurčitá

Externe – práca na živnosť

Záujemca o ponúkanú pracovnú pozíciu môže vykonávať prácu aj externe na základe zmluvy o poskytovaní služieb (živnostník),

Ponúkaná mzda:

Od 900 EUR/mesiac - uvedená mzda je orientačná

možnosť dohody pracovných a mzdových podmienok v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností a zručností uchádzača

Náplň práce:

 • výroba komponentov na mechanických strojoch ( sústruh, fréza, vŕtačka )

na CNC strojoch ( sústruh, fréza, horizontka )

- schopnosť programovania a úpravy programov vítaná

zadelenie na niektorú z výrobných technológií frézovanie, sústruženie, brúsenie, vŕtanie , strojné obrábanie povrchov, dier vŕtaním a vyvrtávaním, rezanie závitov, vystružovanie a frézovanie rôznych tvarov súčiastok z rôznych druhov materiálov,

 

Základné požiadavky:

 • čítanie výkresovej dokumentácie

 

Prax na pozícii obrábač kovov - podmienkou.

Počet rokov praxe: 2 roky

Nástup:  ihneď.

Výber vhodných uchádzačov na základe výberového konania, vykonania skúšky

 

Bližšie informácie o pracovných a mzdových podmienkach:

 

Kontakt:

CSM Industry s.r.o. Tisovec

Kontaktná osoba: Dagmar Dianišová
Tel.: +421903567556
E-mail: dagmar.dianisova@csm.sk

 

 

 

Ponuka práce:

Mechanik – opravár strojov a zariadení - prevádzkový zámočník, údržbár

Druh pracovného pomeru:

Pracovná zmluva - plný úväzok, doba neurčitá

Ponúkaná mzda:

Od 900 EUR/mesiac – uvedená mzda je orientačná

možnosť dohody pracovných a mzdových podmienok v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúseností a zručností uchádzača

Náplň práce:

 • odstraňovanie elektrických a mechanických porúch výrobných strojov a zariadení
 • montáž, kontrola, údržba a opravy strojov a zariadení v prevádzkach spoločnosti
 • bežné, stredné a generálne opravy strojov a zariadení s mechanizmami kinematickými, hydraulickými, pneumatickými a elektrickými
 • určenie vhodných pracovných postupov a organizovanie opravárenskej činnosti
 • vykonávanie ručných a strojových operácií pri opravách a renováciách súčiastok a častí strojov
 • nastavovanie a uvádzanie do chodu nové pracovné prostriedky podľa dispozícií výrobcu

 

 •  
 • prax vo zváraní CO2 a zváračský preukaz ZM1 výhodou,
 • čítanie technickej dokumentácie, elektrických schém a návodov na zapojenie elektrických komponentov výhodou

 

 

Prax : počet rokov praxe: 2-5 roky

Nástup:  ihneď.

 

Bližšie informácie o pracovných a mzdových podmienkach:

 

Kontakt:

CSM Industry s.r.o. Tisovec

Kontaktná osoba: Dagmar Dianišová
Tel.: +421903567556
E-mail: dagmar.dianisova@csm.sk


Vytvorené: 14. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 17. 8. 2023 8:24
Autor: Správca Webu