Navigácia

Obsah

Ponuka práce

Typ: ostatné
Ponuka práce 1 Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Informácia o voľnom pracovnom mieste


Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec, so sídlom Francisciho 803, 980 61 Tisovec informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov – učiteľ 2.stupňa, aprobácia slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, informatika, špeciálna pedagogika.
Záujemcovia o pracovné pozície môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne, alebo elektronicky na mail: zs1tisovec@gmail.com.

Miesto výkonu práce: Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Termín nástupu: 01.09.2023

Predpokladaný termín na uzávierku žiadostí: 28.06.2023

Rozsah úväzku: 100% úväzku

Pracovný pomer na dobu určitú:
1. od 01.09.2023 do 31.08.2024
2. od 01.09.2023 - zastupovanie pedagogického zamestnanca počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výška mzdy závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požiadavky na uchádzača: ovládanie PC – základy,

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 01. 09. 2023.
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť ZÁKLADNÁ ŠKOLA DR. V. CLEMENTISAT I S O V E C
 ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania,
 profesijný životopis,
 kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 súhlas so spracovaním osobných údajov.
Vedenie školy bude kontaktovať len vybraných uchádzačov.

Kontakt:
Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec
Francisciho 803
980 61 Tisovec
e-mail: zs1tisovec@gmail.com
0905 716 501, 047 5493207


Vytvorené: 13. 6. 2023
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2023 13:43
Autor: Správca Webu